Blog

rozwód z obcokrajowcem

W obecnych czasach Polacy coraz częściej wyjeżdżają za granicę i tam zawierają związki małżeńskie z obcokrajowcami. W sytuacji, gdy małżonkowie będący obywatelami różnych państw decydują się na rozwód powstaje problem ustalenia kraju i prawa w jakim małżonkowie mogliby się rozwieźć.

Bardzo często najkorzystniejszym rozwiązaniem dla obywateli polskich jest zainicjowanie sprawy o rozwód z obcokrajowcem  w Polsce. W takiej sytuacji najkorzystniej zwrócić się o pomoc prawną do doświadczonego adwokata od spraw rodzinnych, który pomoże przperowadzić sprawę o rozwód w Polsce.

 

 

 Czy możliwy jest rozwód z obcokrajowcem w Polsce?

Rozwód z obcokrajowcem jest nie tylko możliwy, ale bywa również mniej skomplikowany, czasochłonny i kosztowny niż rozwód przeprowadzany za granicą. Oczywiście wszytko zależy od sytuacji danego małżeństwa oraz ich żądań rozwodowych. Jak wynika jednak z praktyki wielu małżonków, dąży do uzyskania rozwodu za porozumieniem, co znacznie skaraca i ułatwia proces. W wielu sytuacjach, przy wspólpracy z naszą Kancelarią możliwe jest również ubieganie się o uzyskanie rozwodu z obcokrajowem bez jego osobistego udziału w sprawie rozwodowej. Uprawnienie do złożenie pozwu o rozwód z obcokrajowcem w Polsce posiadają obcokrajowcy, którzy zawarli związek małżeński w Polsce, lub obywatele Polski spełniający konkretne wymagania, uzależnone od miejsca pochodzenia małżonka z zagranicy.

 

Rozwód z obcokrajowcem z Unii Europejskiej

Uzyskanie rozwodu w Polsce w przypadku małżeństwa obywatela polskiego z obywatelem innego Państwa Unii Europejskiej jest możliwe w przypadku gdy:
• oboje małżonkowie mają zwykły pobyt na terytorium Polski, lub
• małżonkowie mieli ostatnio oboje zwykły pobyt na terytorium Polski, o ile jedno z nich ma tutaj nadal zwykły pobyt, lub
• strona przeciwna ma zwykły pobyt na terytorium Polski, lub
• przypadku wspólnego pozwu lub wniosku jedno z małżonków ma zwykły pobyt na terytorium Polski, lub
• powód lub wnioskodawca ma zwykły pobyt na terytorium Polski, jeżeli przebywał w Polsce od przynajmniej roku bezpośrednio przed wniesieniem pozwu lub wniosku, lub
• powód lub wnioskodawca ma zwykły pobyt na terytorium Polski, jeżeli przebywał w Polsce przynajmniej od sześciu miesięcy bezpośrednio przed wniesieniem pozwu lub wniosku i jest obywatelem polskim,
• oboje małżonkowie są obywatelami polskimi.

 

Rozwód z obcokrajowcem spoza Unii Europejskiej

Uzyskanie rozwodu w Polsce w przypadku małżeństwa obywatela polskiego z obywatelem Państwa spoza Unii Europejskiej jest możliwe w przypadku gdy:

• oboje małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania lub ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Polsce, jeżeli jedno z nich nadal ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Polsce, lub
• małżonek będący powodem ma co najmniej od roku bezpośrednio przed złożeniem pozwu o rozwód miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Polsce, lub
• małżonek będący powodem jest obywatelem polskim i ma co najmniej od sześciu miesięcy bezpośrednio przed złożeniem pozwu o rozwód ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Polsce, lub
• oboje małżonkowie są obywatelami polskimi.

 

Formalności związane z rozwodem

Obywatele polscy, którzy decydują się wszczęcie postępowanie w sprawie o rozwód obcokrajowcem w Polsce, muszą przedłożyć wraz z pozwem, przetłumaczony na język polski dokument potwierdzający zawarcie związku małżeńskiego za granicą oraz narodzenie się dzieci z małżeństwa.

W przypadku, gdy strona wnosząca pozew nie zna miejsca pobytu małżonka, może złożyć do sądu wniosek o ustanowienie przez Sąd kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu. Wówczas, interesy małżonka, którego miejsca pobytu nie można ustalić będą reprezentowane przez kuratora. W niektórych przypadkach możliwe jest uzyskanie rozwodu nawet bez obecności drugiego małżonka.

 

Fachowe wsparcie adwokata w sprawie o rozwód z obcokrajowcem

Każda sprawa jest inna i wymaga odrębnej, indywidualnej analizy prawnej. Sprawy rozwodowe żądzą się swoimi prawami, dlatego warto zastanowić się nad skorzystaniem ze wsparcia adwokata specjalizującego w prawie rodzinnym międzynarodowym. Jako Adwokat Rodzinny od wielu lat pomagam polskim obywatelom uzyskać rozwód z obywatelami innych państw w Polsce. Prowadzę strony od momentu ustalenia sądu właściwego do rozstrzygnięcia sprawy i przygotowania potrzebnej dokumentacji rozwodowej, przez przesłuchanie stron na sali sądowej, aż do chwili uzyskania wyroku orzekającego rozwód z obcokrajowcem. Zapraszam do współpracy osoby planujące rozwód na terenie Polski lub będące w jego trakcie.

Specjalizuję się również w pozostałcyh sprawach rodzinnych, takich jak:

  • ustalenie alimentów (zsądzenie, podwyższenie, ustalenie, że obowiązek alimentayjny wygasł),
  • podział majątku małżeńksiego po rozwodzie,
  • kontakty i władza rodzicielska nad dziećmi (ograniczenie, pozbawienie władzy rodzicielskiej)
  • sprawy spadkowe (dziedziczenie, dział spaku, zachowek)

[AWOKAT ROZWÓD][ADWOKAT WROCŁAW]