Blog

JAK ZAŁATWIĆ FORMALNOŚCI SPADKOWE? INFORMACJE DLA OSÓB UPRAWNIONYCH DO ZACHOWKU

Do nabycia spadku przez osoby uprawnione do spadku dochodzi już z chwilą śmierci spadkodawcy. W praktyce oznacza to, że osoby uprawnione do spadku z ustawy w przypadku braku testamentu mogą stać się spadkobiercami zanim podejmą decyzję odnośnie tego jak załatwić formalności spadkowe i nabyć prawo do spadku. Spadkobiercy, którzy nie chcą odziedziczyć spadku, powinni w terminie 6 miesięcy od daty śmierci spadkodawcy, złożyć przed sądem oświadczenie o odrzuceniu spadku.

Czytaj więcej...

DZIEDZICZENIE USTAWOWE - W JAKIEJ KOLEJNOŚCI DZIEDZICZYMY?

dziedziczenie ustawowe adwokat wrocław

Dziedziczenie ustawowe jest jednym ze sposobów ustalenia kręgu spadkobierców po zmarłym, jeśli spadkodawca nie sporządził testamentu. Na podstawie przepisów kodeksu cywilnego możemy ustalić jaka będzie kolejność dziedziczenia, czyli kto i w jakim udziale odziedziczy spadek. Modyfikacji kręgu spadkobierców z ustawy możemy dokonać wyłącznie na podstawie testamentu. Dziedziczenie ustawowe ma miejsce w 90% spraw spadkowych w Polsce.

Czytaj więcej...

WYJAZD DZIECKA ZA GRANICĘ BEZ ZGODY DRUGIEGO RODZICA

Rodzice posiadający pełnię władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem w sprawach istotnych dla dziecka powinni decydować wspólnie. W sytuacji, w której rodzice nie potrafią podjąć zgodnej decyzji, rozstrzyga sąd opiekuńczy. W sprawach mniej istotnych każdy z rodziców może decydować samodzielnie, bez uzyskania zgody drugiego rodzica. Co w sytuacji, kiedy jeden z rodziców chce zabrać dziecko na dłuższy wyjazd wakacyjny za granicę?

Czytaj więcej...

NAKAZ ZAPŁATY / PRZEDAWNIENIE ZALEGŁOŚCI / SPRZECIW

Zadłużenie czynszowe to częsty problem, który dotyczy zarówno członków wspólnot mieszkaniowych, jak i lokatorów mieszkań komunalnych czy spółdzielczych. Administratorom budynku przysługuje roszczenie o uregulowanie należności w przypadku co najmniej półrocznej zwłoki. Dług już wówczas stanowi znaczną sumę, a im później podjęta zostanie próba wyegzekwowania zaległego czynszu, tym trudniej jest go zapłacić, zwłaszcza gdy powodem zadłużenia jest trudna sytuacja finansowa lokatora. W takiej sytuacji ratunkiem dla dłużnika może okazać się przedawnienie długu za czynsz mieszkaniowy. Nie oznacza ono wprawdzie umorzenia zaległych należności, ale chroni przed postępowaniem windykacyjnym.
Jak sprawdzić, czy dług jest przedawniony i w jaki sposób uniknąć konieczności jego zapłaty?

Czytaj więcej...

ROZWÓD W UK / DIVORCE IN POLAND

Wielu Polaków zamieszkujących w Wielkiej Brytanii staje przed podjęciem decyzji dotyczącej rozwodu. Pojawiają się wówczas podstawowe pytania: Gdzie najlepiej się rozwieźć w Polsce, czy w Anglii? Ile kosztuje rozwód w UK? Ile kosztuje pozew o rozwód w Polsce? Czy potrzebna jest pomoc polskiego prawnika do rozwodu? ROZWÓD W UK / DIVORCE IN POLAND

Czytaj więcej...

DLACZEGO POLACY SIĘ ROZWODZĄ?

W ostatnich latach rozpada się w Polsce ponad 200 tys. małżeństw rocznie, w tym około 30% w wyniku rozwodu, a pozostałe prawie 70% w wyniku śmierci współmałżonka. Od kilkunastu lat  notuje się ok. 65 tys. rozwodów rocznie.

W ponad 2/3 przypadków powództwo o rozwód wnosi kobieta. Natomiast orzeczenie rozwodu z winy żony następuje w ponad 3% przypadków (wina męża orzekana jest w 18% rozwodów). W Pozostałych 74% sąd nie orzeka winy. Najczęściej jako przyczynę rozwodu małżonkowie deklarują niezgodność charakterów (ponad 1/3 wszystkich rozwodów), kolejne przyczyny to zdrada lub trwały związek uczuciowy z inną osobą (1/4 rozwodów) oraz alkoholizm (19%).

Czytaj więcej...

ROZWÓD Z OBCOKRAJOWCEM W POLSCE

rozwód z obcokrajowcem

W obecnych czasach Polacy coraz częściej wyjeżdżają za granicę i tam zawierają związki małżeńskie z obcokrajowcami. W sytuacji, gdy małżonkowie będący obywatelami różnych państw decydują się na rozwód powstaje problem ustalenia kraju i prawa w jakim małżonkowie mogliby się rozwieźć.

Bardzo często najkorzystniejszym rozwiązaniem dla obywateli polskich jest zainicjowanie sprawy o rozwód z obcokrajowcem  w Polsce. W takiej sytuacji najkorzystniej zwrócić się o pomoc prawną do doświadczonego adwokata od spraw rodzinnych, który pomoże przperowadzić sprawę o rozwód w Polsce.

Czytaj więcej...