Blog

KTO DZIEDZICZY DAROWIZNĘ PO ŚMIERCI OBDAROWANEGO?

Dziedziczenie darowizny po śmierci obdarowanego

Darowizna to rodzaj umowy nazwanej uregulowanej w art. 888-902 Kodeksu cywilnego. Umożliwia ona dokonywanie przysporzeń majątkowych bez ekwiwalentu – darczyńca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku, nie oczekując zapłaty. Ten rodzaj umowy często bywa źródłem sporów, zwłaszcza po śmierci obdarowanego. Dziedziczenie darowizny podlega bowiem prawu spadkowemu, co sprawia, że skutki umowy nie zawsze są zgodne z intencjami żyjącego darczyńcy.

Czytaj więcej...

ZMIANA NAZWISKA PO ROZWODZIE - JAK ZAŁATWIĆ?

Zmiana nazwiska po rozwodzie - czy jest możliwa?

Zgodnie z treścią art. 25 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, małżonkowie mogą nosić wspólne nazwisko będące dotychczasowym nazwiskiem jednego z nich. Rozwiązanie małżeństwa nie skutkuje automatycznie powrotem do nazwiska noszonego przed jego zawarciem. Wiele osób nie decyduje się na to, chcąc zachować to samo nazwisko, które noszą dzieci albo z powodów zawodowych (gdy nazwisko powiązane jest z wykreowaną marką). Często jednak zdarza się, że osoby rozwiedzione chcą zmienić nazwisko ze względu na niechęć do byłego małżonka albo z potrzeby symbolicznego odcięcia się od zamykanego właśnie rozdziału życia.

Czytaj więcej...

UMOWA PRZEZ INTERNET - KIEDY JEST WAŻNA?

Umowa internetowa - kiedy ważna, czy można anulować?

Globalizacja idąca w parze z dynamicznym rozwojem technologii informatycznych sprawia, że coraz powszechniejsze staje się zawieranie umów przez internet. Przeniesienie tej sfery działalności do sieci pozwala usprawnić dotychczasowy, żmudny proces wymiany papierowych dokumentów. To ogromna oszczędność naszego czasu i zasobów naszej planety. Jak jednak zmiana ta wpłynęła na prawne aspekty zawierania umów? Czy zawarta przez internet umowa bez podpisu jest ważna tak samo, jak podpisana odręcznie na kartce papieru?

Czytaj więcej...

UNIEWAŻNIENIE MAŁŻEŃSTWA – CZY JEST MOŻLIWE?

Jak uzyskać unieważnienie małżeństwa?

Ślub jest jednym z najważniejszych momentów w życiu. Niestety, nierzadko zdarza się, że decyzja o połączeniu swojego losu z losem drugiej osoby okazuje się pochopna. W Polsce z roku na rok spada liczba zawieranych małżeństw, a wzrasta odsetek rozwodów (według statystyk jedna trzecia formalnych związków zawieranych na terenie naszego kraju kończy się rozwodem). Czasami małżonkowie rozczarowani wspólnym życiem szukają sposobu na unieważnienie małżeństwa cywilnego lub kościelnego. Jakie powody unieważnienia małżeństwa cywilnego dopuszcza polskie prawo? Jak unieważnić małżeństwo zawarte przed ołtarzem? Sprawdź!

Czytaj więcej...

NARUSZENIE TAJEMNICY PRZEDSIĘBIORSTWA – CO ZA TO GROZI?

Kary za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa

Tajemnica przedsiębiorstwa, potocznie nazywana także tajemnicą handlową, to niezwykle istotna część jego niematerialnych aktywów. Składają się na nią takie informacje, jak np. baza danych klientów, dane finansowe i strategie rozwoju firmy, plany kampanii reklamowych, a także know-how, czyli oryginalne receptury czy metody produkcji. Dzięki tym zasobom organizacja może budować swoją przewagę konkurencyjną i z sukcesem utrzymywać się na rynku. Dlatego tajemnica handlowa podlega ochronie prawnej. Jakie są skutki jej naruszenia? 

Czytaj więcej...

PODZIAŁ KREDYTU HIPOTECZNEGO PO ROZWODZIE

Podział kredytu hipotecznego po rozwodzie

Zakończenie związku małżeńskiego przez rozwód powoduje, że ustaje również między małżonkami wspólność majątkowa małżeńska. W tej sytuacji byli małżonkowie mogą podzielić między sobą zgromadzony dotychczas wspólnie majątek małżeński. Podział majątku może zostać dokonany w drodze sądowej lub jeśli małżonkowie wypracują między sobą porozumienie przed notariuszem. Ważne jest to, że sądowy podział majątku nie obejmuje kwestii związanych z kredytem hipotecznym i jego spłatą. Uregulowanie spłaty kredytu hipotecznego po rozwodzie należy wyłącznie do decyzji byłych małżonków za aprobatą banku w którym kredyt został przez nich zaciągnięty.

Czytaj więcej...

ODWOŁANIE DAROWIZNY – CZY JEST MOŻLIWE?

Odwołanie darowizny Adwokat Wrocław

Przekazanie darowizny stanowi zwykle przejaw dobrej woli i wyraża chęć wsparcia drugiej osoby. Co jednak zrobić w sytuacji, gdy obdarowana osoba nie zasłużyła na okazaną pomoc? Czy można cofnąć darowiznę? Czy osoba, której udzieliliśmy wsparcia, będzie musiała oddać nam całą kwotę? W poniższym artykule postaramy się odpowiedzieć na te pytania.

Czytaj więcej...

SEPARACJA PRAWNA MAŁŻONKÓW – NA CZYM POLEGA?

Separacja prawna małżonków - na czym polega?

Wiele małżeństw, które żyją w separacji faktycznej lub rozłączeniu, z rozmaitych względów, np. światopoglądowych, nie decyduje się na rozwód. Taki stan rzeczy często pociąga za sobą niewygodne konsekwencje – na przykład taką, że zachowują prawo do dziedziczenia po sobie w sytuacji, gdy pożycie między nimi ustało wiele lat temu i każde z nich żyje w innym, nieformalnym związku. 

Czytaj więcej...