Blog

SPÓR Z PRACODAWCĄ / POZEW PRZECIWKO PRACODAWCY / PRAWO PRACY

Pracownik może wystąpić z pozwem przeciwko pracodawcy w każdej sprawie, która dotyczy sporu z zakresu prawa pracy, w szczególności jeżeli pracodawca zalega z wypłacaniem pensji lub wynagrodzenia za nadgodziny lub odmawia pracownikowi wydania świadectwa pracy lub jego sprostowania. Ponadto, w sytuacji w której pracownik chce ustalić, czy wiąże go z pracodawcą umowa o pracę czy inna umowa cywilnoprawna, został bezprawnie zwolniony przez pracodawcę, domaga się przywrócenia do pracy lub zapłaty odszkodowania od pracodawcy z tytułu choroby zawodowej lub wypadku przy pracy, bądź też jeżeli pracownik stał się ofiarą mobbingu lub dyskryminacji w pracy.

Czytaj więcej...