Blog

ROZWÓD Z OBCOKRAJOWCEM W POLSCE

rozwód z obcokrajowcem

W obecnych czasach Polacy coraz częściej wyjeżdżają za granicę i tam zawierają związki małżeńskie z obcokrajowcami. W sytuacji, gdy małżonkowie będący obywatelami różnych państw decydują się na rozwód powstaje problem ustalenia kraju i prawa w jakim małżonkowie mogliby się rozwieźć.

Bardzo często najkorzystniejszym rozwiązaniem dla obywateli polskich jest zainicjowanie sprawy o rozwód z obcokrajowcem  w Polsce. W takiej sytuacji najkorzystniej zwrócić się o pomoc prawną do doświadczonego adwokata od spraw rodzinnych, który pomoże przperowadzić sprawę o rozwód w Polsce.

Czytaj więcej...

DZIEDZICZENIE USTAWOWE - W JAKIEJ KOLEJNOŚCI DZIEDZICZYMY?

dziedziczenie ustawowe adwokat wrocław

Dziedziczenie może przybrać dwie formy: dziedziczenie testamentowe oraz dziedziczenie ustawowe. W sytuacji w której spadkodawca nie sporządził testamentu, testament okazał się nieważny lub osoby powołane do dziedziczenia w testamencie nie mogą być spadkobiercami lub spadek odrzucili zastosowanie znajduje dziedziczenie z ustawy, czyli według kolejności wynikającej z przepisów Kodeksu Cywilnego.

Czytaj więcej...

JAK ZAŁATWIĆ FORMALNOŚCI SPADKOWE? INFORMACJE DLA OSÓB UPRAWNIONYCH DO ZACHOWKU

Do nabycia spadku przez osoby uprawnione do spadku dochodzi już z chwilą śmierci spadkodawcy. W praktyce oznacza to, że osoby uprawnione do spadku z ustawy w przypadku braku testamentu mogą stać się spadkobiercami zanim podejmą decyzję odnośnie tego jak załatwić formalności spadkowe i nabyć prawo do spadku. Spadkobiercy, którzy nie chcą odziedziczyć spadku, powinni w terminie 6 miesięcy od daty śmierci spadkodawcy, złożyć przed sądem oświadczenie o odrzuceniu spadku.

Czytaj więcej...

NAKAZ ZAPŁATY / PRZEDAWNIENIE ZALEGŁOŚCI / SPRZECIW

Zadłużenie czynszowe to częsty problem, który dotyczy zarówno członków wspólnot mieszkaniowych, jak i lokatorów mieszkań komunalnych czy spółdzielczych. Administratorom budynku przysługuje roszczenie o uregulowanie należności w przypadku co najmniej półrocznej zwłoki. Dług już wówczas stanowi znaczną sumę, a im później podjęta zostanie próba wyegzekwowania zaległego czynszu, tym trudniej jest go zapłacić, zwłaszcza gdy powodem zadłużenia jest trudna sytuacja finansowa lokatora. W takiej sytuacji ratunkiem dla dłużnika może okazać się przedawnienie długu za czynsz mieszkaniowy. Nie oznacza ono wprawdzie umorzenia zaległych należności, ale chroni przed postępowaniem windykacyjnym.
Jak sprawdzić, czy dług jest przedawniony i w jaki sposób uniknąć konieczności jego zapłaty?

Czytaj więcej...

WYJAZD DZIECKA ZA GRANICĘ BEZ ZGODY DRUGIEGO RODZICA

Rodzice posiadający pełnię władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem w sprawach istotnych dla dziecka powinni decydować wspólnie. W sytuacji w której rodzice nie potrafią podjąć zgodnej decyzji rozstrzyga sąd opiekuńczy. W sprawach mniej istotnych, każdy z rodziców może decydować samodzielnie, bez uzyskania zgody drugiego rodzica. Co w sytuacji, kiedy jeden z rodziców, chce zabrać dziecko na dłuższy wyjazd wakacyny za granice?

Czytaj więcej...

NIEPŁACENIE ALIMENTÓW/ PRZESTĘPSTWO NIEALIMENTACJI

 

Uporczywe uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego jest przestępstwem zagrożonym karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.

Przestępstwo niealimentacji oznacza umyślne, złośliwe powstrzymywanie się od płacenia alimentów przez zobowiązanego, mimo obiektywnej możliwości spełnienia tego obowiązku, co skutkuje narażeniem osoby uprawnionej do otrzymania alimentów, na niemożność zaspokojenia jej podstawowych potrzeb życiowych.

Czytaj więcej...

ROZWÓD W UK / DIVORCE IN POLAND

Wielu Polaków zamieszkujących w Wielkiej Brytanii staje przed podjęciem decyzji dotyczącej rozwodu. Pojawiają się wówczas podstawowe pytania: Gdzie najlepiej się rozwieźć w Polsce, czy w Anglii? Ile kosztuje rozwód w UK? Ile kosztuje pozew o rozwód w Polsce? Czy potrzebna jest pomoc polskiego prawnika do rozwodu? ROZWÓD W UK / DIVORCE IN POLAND

Czytaj więcej...

SPRAWY I PRAWO KARNE

adwokat wrocław sprawy karne

Obligatoryjne odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

Skazany, który jeszcze nie rozpoczął odbywania kary pozbawienia wolności, ma prawo złożyć wniosek o odroczenie wykonania kary do sądu, który wydał wydał wyrok skazujący.

Czytaj więcej...