Blog

SCHEDA SPADKOWA - CO TO JEST I JAK JĄ POLICZYĆ?

Definicja schedy spadkowej

Czym jest scheda spadkowa i jakie ma znaczenie w kontekście prawa spadkowego? W prawie spadkowym, pojęcie schedy spadkowej nie zostało zdefiniowane wprost. W praktyce przyjmuje się, że scheda spadkowa to wartość majątku spadkodawcy, która podlega podziałowi między spadkobierców. Scheda spadkowa obejmuje zarówno aktywa (np. nieruchomości, ruchomości, prawa majątkowe), pasywa (np. długi, zobowiązania)oraz darowizny i zapisy windykacyjne dokonane przez spadkodawcę na rzecz swoich zstępnych (dzieci i wnuki) i małżonka.

Obliczanie schedy spadkowej jest bardzo ważne z punktu widzenia ustalenia sposobu podziału majątku spadkowego oraz ustalenia ewentualnych roszczeń związanych z zachowkiem. Warto wiedzieć, że uzyskanie prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia nie skutkuje podziałem majątku spadkowego miedzy spadkobierców. Podział majątku spadkowego oraz ustalenie, kto nabędzie własność poszczególnych przedmiotów i praw należących do spadku jest możliwy, gdy nastąpi ustalenie wartości schedy spadkowej a następnie dział spadku.

 

Czytaj więcej...

PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH A LICENCJA (UMOWA LICENCYJNA)

Przeniesienie praw autorskich a licencja

W obecnym systemie prawnym, aby móc legalnie korzystać z jakiegoś dzieła, trzeba uzyskać na to zgodę uprawnionego podmiotu. Może mieć ona formę umowy przenoszącej majątkowe prawa autorskie lub licencji. Każda z nich jest nieco do siebie podobna, jednak występują między nimi również różnice, których warto mieć świadomość. Przeniesienie praw autorskich a licencja: co warto wiedzieć? 

 

Czytaj więcej...

KANCELARIA PRAWNA ONLINE - ZALETY PORAD PRAWNYCH

Zalety porad prawnych online

W dobie cyfryzacji i powszechnego dostępu do Internetu, coraz więcej usług przenosi się do sfery online. Dotyczy to również branży prawniczej, gdzie pojawia się coraz więcej możliwości korzystania z usług kancelarii prawnych online. Analizując pozytywne opinie o poradach prawnych online wychodzimy naprzeciw aktualnym potrzebom klienta oraz umożliwiamy naszym klientom skorzystanie z usług prawnych online bez wychodzenia z domu.

Zalety korzystania z usług kancelarii prawnych online są coraz bardziej odczuwalne przez naszych klientów, obejmują przede wszystkim wygodę i oszczędność czasu. Klienci nie muszą już osobiście odwiedzać kancelarii, co jest szczególnie istotne w przypadku osób mieszkających za granicą lub w mniejszych miejscowościach, gdzie dostęp do specjalistów może być ograniczony. Dzięki temu, że adwokat online kontaktuje się z Klientem przez Internet lub telefon możliwe jest uzyskanie pomocy prawnej bez konieczności wychodzenia z domu.

Mając na uwadze, że usługi online mogą powodować ograniczoną możliwość bezpośredniego kontaktu z prawnikiem, świadczenie usług prawniczych online przez naszą kancelarię odbywa się z wykorzystaniem różnych narzędzi komunikacji, takich jak wideokonferencje czy czat, co pozwala na lepsze zrozumienie potrzeb klienta i bardziej efektywną współpracę. W celu zmniejszenia dystansu na życzenie klienta, porady prawne przez telefon mogą odbywać się z użyciem kamery wideo.

 

Czytaj więcej...

ZNĘCANIE PSYCHICZNE A ROZWÓD - PRZEMOC SEKSUALNA JAKO JEDNA Z PRZYCZYN ROZPADU MAŁŻEŃSTWA

Przemoc jako przyczyna rozpadu małżeństwa i powód do rozwodu

Znęcanie psychiczne i przemoc seksualna to jedne z przyczyn rozwodu, które pojawiają się w kontekście rozpadu małżeństw. Przemoc psychiczna i seksualna w związku może prowadzić do trwałego rozkładu pożycia, a w konsekwencji do rozwodu. Warto zatem przyjrzeć się bliżej tym zagadnieniom, aby zrozumieć, jakie są konsekwencje takich zachowań dla ofiar, jak udowodnić znęcanie się w trakcie procedury rozwodowej oraz jakie są możliwości prawne dla osób doświadczających przemocy w małżeństwie.Znęcanie psychiczne i przemoc seksualna to jedne z przyczyn rozwodu, które pojawiają się w kontekście rozpadu małżeństw. Przemoc psychiczna i seksualna w związku może prowadzić do trwałego rozkładu pożycia, a w konsekwencji do rozwodu. Warto zatem przyjrzeć się bliżej tym zagadnieniom, aby zrozumieć, jakie są konsekwencje takich zachowań dla ofiar, jak udowodnić znęcanie się w trakcie procedury rozwodowej oraz jakie są możliwości prawne dla osób doświadczających przemocy w małżeństwie.

 

Czytaj więcej...

UMOWA POŻYCZKI OD OSOBY PRYWATNEJ

Pożyczka prywatna - sporządzanie umowy

Pożyczka kojarzy się z kredytem zaciągniętym w banku lub innej instytucji finansowej. To rozwiązanie bezpieczne dla obu stron umowy, ponieważ ich interesy chronione są przez przepisy prawa. Niestety, nie każdy może skorzystać z takiej formy finansowania, na przykład w związku z brakiem zdolności kredytowej. Sposobem na pozyskanie potrzebnych środków może być w takim wypadku pożyczka od osoby prywatnej – wolna od formalności i ograniczeń narzucanych przez instytucje. Takie rozwiązanie także uregulowane jest przepisami prawa – można skorzystać z niego całkowicie legalnie i bezpiecznie.

Czytaj więcej...

TERMIN SPŁATY PO PODZIALE MAJĄTKU WSPÓLNEGO MAŁŻONKÓW

spłata przy podziale majątku wspólnego

Podział majątku wspólnego to kwestia, której z zasady nie porusza się w procesie rozwodowym. Sąd może zająć się tym na wniosek małżonków, ale tylko pod warunkiem, że nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w postępowaniu. Z tego względu przeważnie przeprowadza się podział majątku po rozwodzie. Spłata jednego ze współmałżonków przez drugiego, któremu składniki majątku przypadną w nieproporcjonalnie wysokim udziale, to najczęstsze z rozwiązań. Jak wygląda ono w praktyce?

 

Czytaj więcej...

NON-DISCLOSURE AGREEMENT (NDA) – CZYM JEST I CO POWINNA ZAWIERAĆ?

Podpisanie umowy NDA w firmie

Non-disclosure agreement (NDA) to umowa o zachowaniu poufności. Takie porozumienie pomiędzy dwoma podmiotami służy dwustronnemu (lub jednostronnemu) zabezpieczeniu informacji objętych tajemnicą, które mają istotne znaczenie dla funkcjonowania firmy. Dlaczego – pomimo istnienia regulacji ustawowych chroniących interesy przedsiębiorców – warto zawrzeć taką umowę i jak powinna ona wyglądać?

Czytaj więcej...

PODZIAŁ MAJĄTKU MIĘDZY KONKUBENTAMI PO ROZSTANIU

Podział majątku po rozstaniu nieformalnym (konkubinacie)

Podział majątku między konkubentami po rozstaniu może być trudnym i skomplikowanym procesem, zwłaszcza, gdy nie istnieje żadne formalne porozumienie między konkubentami regulujące wspólnie nagromadzony majątek. W przypadku konkubinatu, czyli związku nieformalnego, nie obowiązują przepisy dotyczące podziału majątku małżeńskiego, co może prowadzić do niejasności i trudności w rozliczeniach.

 

Czytaj więcej...

UMOWA KONSORCJUM - DO CZEGO SŁUŻY I JAK POWINNA WYGLĄDAĆ?

Umowa konsorcjum - jej zadanie oraz wzór umowy

Konsorcjum to porozumienie dwóch lub kilku podmiotów gospodarczych, którego celem jest wspólna realizacja określonego przedsięwzięcia. Firmy decydują się na taką formę współpracy wówczas, gdy samodzielnie nie dysponują dostatecznym potencjałem (zasobami ludzkimi, kompetencjami, kapitałem itd.), by podjąć się danego zadania. Najczęściej konsorcjum powołuje się po to, by łącznie spełnić warunki udziału w przetargu i wspólnie zrealizować zamówienie publiczne. 

Czytaj więcej...