Blog

INTERCYZA A DZIEDZICZENIE - CO WARTO WIEDZIEĆ?

Jak wpływa intercyza na dziedziczenie?

Każdy spadkobierca staje przed pytaniem, jaki majątek spadkowy pozostawił po sobie spadkodawca. Sprawa może wydawać się skomplikowana, kiedy osoba zmarła pozostawała w ustroju rozdzielności majątkowej małżeńskiej na skutek podpisanej z małżonkiem intercyzy. Zastanawiamy się wówczas, czy podpisana przez nią intercyza wpływa na dziedziczenie i co warto w tym temacie wiedzieć?

Czytaj więcej...

ZAWEZWANIE DO PRÓBY UGODOWEJ

Pomoc adwokata w zawezwaniu do próby ugodowej

Sprawy cywilne – o ile zezwala na to ich charakter – mogą zostać uregulowane na drodze ugody pomiędzy stronami, czyli bez konieczności wytaczania powództwa. Postępowanie pojednawcze toczy się przed sądem, ale wiąże się ze znacznie mniejszą liczbą formalności, jest szybsze i mniej obciążające finansowo. Pismo procesowe, jakie należy wnieść do sądu w celu polubownego rozwiązania sporu, to wniosek o zawezwanie do próby ugodowej.

Czytaj więcej...

UTRUDNIANIE KONTAKTÓW Z DZIECKIEM - CO ZROBIĆ?

Po rozpadzie związku – tak małżeńskiego, jak i nieformalnego – wspólne dzieci często stają się „kartą przetargową” w sporach pomiędzy byłymi partnerami. Zdarza się, że jeden z rodziców stara się utrudnić drugiemu kontakty z dzieckiem. Jak postępować w takich sytuacjach?

Czytaj więcej...

REJESTR SPADKOWY

Co to jest rejestr spadkowy?

Śmierć bliskiej osoby jest trudnym, bolesnym doświadczeniem. Niestety, już w okresie żałoby trzeba zmierzyć się z szeregiem formalności, między innymi uregulować sprawy spadkowe. Procedura ta często jest skomplikowana, np. w przypadku licznego kręgu spadkobierców albo wówczas, gdy zmarły pozostawia po sobie długi. Aby uprościć i przyspieszyć porządkowanie spraw związanych z dziedziczeniem, powołano do istnienia rejestr spadków.

Czytaj więcej...

POSTĘPOWANIE KARNE - JAK PRZEBIEGA?

Co to jest postępowanie karne i czym się charakteryzuje? Postępowanie karne to procedura mająca na celu doprowadzenie do wykrycia i postawienia przed sąd sprawcy przestępstwa (np. kradzieży, rozboju, zabójstwa, spowodowania wypadku komutacyjnego pod wpływem alkoholu, oszustwa) celem jego osądzenia i wydania wyroku.

Czytaj więcej...

SKRÓCENIE ZAKAZU PROWADZENIA POJAZDÓW

Zakaz prowadzenia pojazdów - jak skrócić?

Zakaz prowadzenia pojazdów należy do środków karnych przewidzianych przez  kodeks karny.  Zakaz prowadzenia pojazdów może zostać orzeczony przez sąd w sytuacji, gdy uczestnik ruchu, którym jest pieszy, kierujący, a także inne osoby przebywające w pojeździe lub na pojeździe znajdującym się na drodze popełnia przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w szczególności jeżeli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

Czytaj więcej...

ZASIEDZENIE NIERUCHOMOŚCI - KIEDY JEST MOŻLIWE

Zasiedzenie nieruchomości jest jednym ze sposobów nabycia własności nieruchomości przez jej wieloletnie i rzeczywiste posiadanie. Zasiedzenie nieruchomości następuje bez zgody dotychczasowego właściciela. Osoba, która fizycznie włada nieruchomością oraz zachowuje się jak jej właściciel, to znaczny wykonuje remonty, płaci podatki i opłaty, wynajmuje nieruchomość lub dzierżawi ją innym osobom może zostać uznana za jej samoistnego posiadacza i po upływie odpowiedniego czasu taką nieruchomość zasiedzieć, nabywając do niej tytuł prawny w postaci prawa własności.

Czytaj więcej...

POLECENIE TESTAMENTOWE - W JAKI SPOSÓB DZIAŁA?

Czym jest polecenie testamentowe?

Jak powszechnie wiadomo, testament to dokument, w którym wyrażona jest ostatnia wola zmarłego. Kojarzona jest ona przede wszystkim z rozporządzeniem masą spadkową, czyli majątkiem, który zostawia po sobie spadkodawca. Zapisy, jakie mogą pojawić się w testamencie, mogą jednak dotyczyć także innej kwestii. W akcie ostatniej woli można umieścić także polecenie testamentowe. Cechy tego rozporządzenia spadkowego określają art. 982-985 Kodeksu cywilnego.

Czytaj więcej...

PRAWO PIERWOKUPU - KTO MOŻE Z NIEGO SKORZYSTAĆ?

Prawo pierwokupu - kiedy i komu przysługuje?

Prawo pierwokupu to przysługujące określonemu podmiotowi (osobie, instytucji) prawo do zakupu danej rzeczy w pierwszej kolejności wówczas, gdy jej aktualny właściciel postanowi ją sprzedać. Instytucja prawa pierwokupu znana jest już od czasów starożytnych. W Polsce po raz pierwszy została uregulowana prawnie w 1961 r. na mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami, dając władzom PRL narzędzie umożliwiające ograniczanie własności prywatnej. Obecnie prawo pierwokupu nie odnosi się wyłącznie do nieruchomości, a jego zasady regulują art. 596-602 Kodeksu cywilnego.

Czytaj więcej...

UMOWA PRZEDWSTĘPNA - CZYM JEST I KIEDY JEST WAŻNA?

Jak powinna wyglądać umowa przedwstępna?

Umowa przedwstępna jest umową w której strony lub jedna ze stron zobowiązuje się do zawarcia umowy przyrzeczonej własności. Oznacza to, że strony w umowie przedwstępnej zobowiązują się do zawarcia w przyszłości umowy docelowej, której najważniejsze postanowienia zawierane są w umowie przedwstępnej. Inaczej mówiąc, jeśli jedna ze stron nosi się z zamiarem sprzedaży mieszkania i znajduje kupca, który stara się o kredyt i sprzedaż mieszkania jest możliwa dopiero po uzyskaniu pozytywnej decyzji kredytowej wówczas strony mogą umówić się na sprzedaż mieszkania, ustalić cenę i datę sprzedaży. 

Czytaj więcej...