Cennik

Systemy rozliczeń

Wynagrodzenie za świadczone usługi ustalane jest z Klientem indywidualnie. Jego wysokość zależy od rodzaju i stopnia skomplikowania zlecanej sprawy, wartości przedmiotu sporu, nakładu pracy prawnika oraz oczekiwanego terminu wykonania zlecenia.

Cena porady prawnej waha się, w zależności od stopnia złożoności i skomplikowania sprawy od 250 do 500 zł.

Kancelaria udziela również porad prawnych online: telefonicznie, mailowo, przez WhatsApp, Skype lub Messenger (Usługa płatna - koszt od 200 zł, ustalany jest przed udzieleniem porady prawnej).

Ponadto Kancelaria przy stałej obsłudze prawnej,  stosuje dwa systemy rozliczeń:

- system wynagrodzenia ryczałtowego: wynagrodzenie jest określane z góry przez określenie konkretnej kwoty wynagrodzenia.  Taki sposób rozliczenia stosowany jest zazwyczaj za reprezentację klienta w sprawach sądowych.

- system wynagradzania godzinowego: wynagrodzenie jest uzależnione od ilości czasu poświęconego na wykonanie konkretnego zlecenia.

Pomocniczo przy ustalaniu wynagrodzenia za prowadzenie sprawy sądowej, stosowane są przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. Nr 163 poz. 1348 z późniejszymi zmianami), zgodnie z którymi stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu:

1) do 500 zł – 120 zł

2) powyżej 500 zł do 1500 zł – 360 zł

3) powyżej 1500 zł do 5000 zł – 1200 zł

4) powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 2400 zł

5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 4800 zł

6) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 7200 zł

7) powyżej 200 000 zł – 14 400 zł

Opłaty sądowe, skarbowe oraz inne koszty dodatkowe, bezpośrednio związane z prowadzoną sprawą pokrywane są przez Klienta.

Umówione wynagrodzenie jest płatne z góry. W sytuacjach wyjątkowych, po wcześniejszych uzgodnieniu, istnieje możliwość rozłożenia go na dogodne raty.

W stosunku do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy prawnej w sprawach majątkowych, Kancelaria świadczy pomoc prawną z urzędu, której koszty pokrywa Skarb Państwa.

Skontaktuj się z nami

Adwokat

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy prawnej zapraszam do kontaktu telefonicznego lub mailowego.
Slider
Skontaktuj się z nami
Jeżeli potrzebują Państwo pomocy prawnej zapraszam do kontaktu telefonicznego lub mailowego.
Slider