Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) poniżej znajduje się informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych osób jest Adwokat Agnieszka Duży prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „ Kancelaria Adwokacka Agnieszka Duży z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Solidarności 1/3/5, lok. 516 („Administrator”).
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi, o których mowa powyżej osobą kontaktową jest z adwokat Agnieszka Duży, e-mail: adwokat@agnieszkaduzy.pl nr telefonu 691058127.
 3. Dane będą przetwarzane:
  1. w celu realizacji zadań wynikających z zawarcia umowy na realizację usługi prawnej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt b RODO), lub
  2. za zgodą osoby, której dane osobowe dotyczą, wyrażoną poprzez udostępnienie swoich danych Administratorowi (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO), lub
  3. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych na podstawie, wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego (lub innych przepisów obowiązujących adwokatów i radców prawnych) (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), lub
  4. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią w sytuacji, w których interes klienta jest nadrzędny wobec interesów, praw i wolności osoby, których dane dotyczą, w tym dochodzenie, ustalenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, ustalanie konfliktów interesów i naruszeń etycznych w zakresie niezbędnym do przeciwdziałania nadużyciom, jak również w celu kontaktu z klientem na potrzeby realizacji usługi (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO lub art. 9 ust. 2 lit. f RODO).
 4. Okres przechowywania danych:
  1. W przypadku opisanym w pkt 3.a – do momentu zakończenia świadczenia usług;
  2. W przypadku opisanym w pkt 3.b – do momentu wycofania zgody;
  3. W przypadku opisanym w pkt 3.c – do momentu wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów prawa;
  4. W przypadku opisanym w pkt 3.d – do momentu przedawnienia roszczeń.
 5. Dane osobowe nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 6. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych osobowych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sposób i trybie określonym w przepisach RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych, gdy uzna Pan/i, że przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 8. W zakresie przetwarzania danych osobowych w celu, o którym mowa w punkcie 3.c powyżej, obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym; z kolei w przypadku przetwarzania danych w innych celach, o których mowa w punkcie 3 powyżej, obowiązek podania danych jest wymogiem umownym – podanie danych osobowych we wszystkich celach, o których mowa powyżej, jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia lub realizacji umowy z Adwokatem Agnieszką Duży.
 9. Odbiorcami danych mogą być podmioty z następujących kategorii:
  1. współpracujący z Administratorem adwokaci, radcowie prawni, notariusze, komornicy oraz inne podmioty świadczące usługi prawne i samodzielnie decydujące o celach i sposobach przetwarzania danych;
  2. podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy i organy administracji publicznej);
  3. właściwe organy samorządu adwokatów – w zakresie przewidzianym przepisami prawa;
  4. biura informacji gospodarczej;

podmioty świadczące usługi:
– informatyczne;
– płatnicze;
– księgowo- finansowe;
– audytorskie i kontrolne;
– windykacyjne;
– drukarskie;
– niszczenia dokumentów;
– pocztowe oraz kurierskie 

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Właścicielem i administratorem strony www.agnieszkaduzy.pl jest Kancelaria Adwokacka Agnieszka Duży z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Solidarności 1/3/5, lok. 516, NIP 794-174-43-11, zwana dalej „Administratorem”. 
 1. Korzystając ze strony akceptują Państwo zasady niniejszej Polityki prywatności.
 2. Dane osobowe mogą być gromadzone poprzez następujące działania:
 • podanie informacji w formularzu kontaktowym zamieszczonym na stronie,
 • przesyłanie informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Administratora wskazany na stronie,
 • zbieranie informacji w sposób automatyczny podczas korzystania z serwisu, tj.:
– informacje zapisywane automatycznie w logach serwerów oraz serwisu, np. adres IP, żądanie strony wysyłane przez użytkownika, data i godzina żądania, typ przeglądarki, język przeglądarki, dane urządzenia, typ systemu operacyjnego,
 
– pliki „cookies” – niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis na urządzenie użytkownika odwiedzającego serwis (np. komputer, smartfon).
 
 1. Informacje zbierane w sposób automatyczny służą do realizacji następujących celów:
 • administrowania serwerami i stroną,
 • zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony danych i serwisu,
 • zapewnienia świadczenia na Państwa rzecz określonych usług,
 • celów statystycznych.
 1. Pliki „cookies” służą do realizacji następujących celów:
 • ułatwienia Państwu korzystania ze strony i dopasowania go do Państwa potrzeb,
 • zapamiętywania indywidualnych ustawień i preferencji,
 • tworzenia statystyk strony, które umożliwią poznanie oczekiwań użytkowników i rozwój strony, aby ułatwić dotarcie do najczęściej poszukiwanych informacji (np. analizując zapytania z wyszukiwarek).
Pliki „cookies” mogą zawierać informacje niezbędne do prawidłowego działania strony.
 
 1. Przeglądarki internetowe zwykle domyślnie dopuszczają przechowywanie plików „cookies” na Państwa urządzeniu.
 2. Mają Państwo możliwość zmiany ustawień własnej przeglądarki internetowej tak, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć przechowywanie plików „cookies” na urządzeniu. Wyłączenie przechowywania plików „cookies” może spowodować, że niektóre funkcje strony mogą nie działać poprawnie.
 3. Przy korzystaniu ze strony część danych o Państwu może być automatycznie zbierana i przetwarzana przez narzędzia podmiotów  zewnętrznych, z których korzysta Administrator. Do celów statystycznych Administrator korzysta z narzędzia Google Analytics, działającego w oparciu o własne pliki „cookies”. Zachęcamy do zapoznania się z Polityką prywatności Google Analytics. Dodatkowo mogą być wykorzystywane wtyczki, przyciski lub inne narzędzia umożliwiające dzielenie się treścią na portalach społecznościowych, takich jak Facebook.
 4. Administrator dokłada należytej staranności, aby chronić Państwa dane w związku z korzystaniem ze strony. Nie odpowiadamy jednak za politykę prywatności podmiotów zewnętrznych, z usług których korzysta Administrator. Zachęcamy więc do zapoznania się z zasadami obowiązującymi u tych podmiotów.
 5. Administrator, mając świadomość ponoszonej odpowiedzialności za ochronę Państwa danych osobowych, traktuje kwestie bezpieczeństwa z najwyższą starannością, dokłada wszelkich starań, aby chronić stronę wraz z przetwarzanymi na niej danymi, m. in. przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. W tym celu Administrator stosuje fizyczne środki bezpieczeństwa, systemy bezpieczeństwa zabezpieczające dostęp oraz rozwiązania kryptograficzne. Dane osobowe udostępniane są wyłącznie tym pracownikom oraz podmiotom, którym są one niezbędne do realizacji zadań i są one przetwarzane wyłącznie w celach opisanych w niniejszej Polityce prywatności.