Prawo umów gospodarczych

W ramach usługi prawnej sporządzamy i opiniujemy umowy gospodarcze w języku polskim, angielskim i hindi. Mamy bogate doświadczenie w zakresie sporządzenia i negocjowania kontraktów w krajowym i międzynarodowym obrocie gospodarczym.

Oferujemy pomoc przy sporządzaniu i negocjowaniu:

  • umowy o roboty budowlane (umowy z podwykonawcami),
  • umowy konsorcjum,
  • umowy zlecenia,
  • umowy o dzieło,
  • umowy najmu,
  • umowy o zachowaniu poufności,
  • umowy przeniesienie majątkowych praw autorskich.

Analiza umów gospodarczych odbywa się w stałej współpracy z Klientem, aby zagwarantować nie tylko zgodność zapisów pod kątem prawnym, ale również pełne zabezpieczenie interesów Klienta, realizację jego celów i założeń gospodarczych.

Klienci współpracujący z Kancelarią zyskują pełną świadomość treści jak i konsekwencji płynących z zapisów umowy. Dzięki bliskiej współpracy z Klientem, przygotowywane i opiniowane umowy stają się dla Klientów czytelne, zrozumiałe i stanowią odpowiednie zabezpieczanie ich interesów.

Dodatkowo, na życzenie Klienta Adwokaci i Radcowie Prawni negocjują warunki zapisów umowy, tak aby jej zawarcie nastąpiło na jak najbardziej korzystnych warunkach dla Klienta.

Ponadto w zależności od potrzeb danego Klienta, opracowujemy Ogólne Warunki Umów (OWU), które w generalny i kompleksowy sposób zabezpieczają podstawowe interesy Klienta związane ze świadczonymi przez niego usługami.

Sporządzamy i opiniujemy również regulaminy wewnętrzne przedsiębiorstwa oraz regulaminy sklepów internetowych.

W przypadku, gdy głównym problemem przedsiębiorcy są nierzetelni kontrahenci oraz niezapłacone faktury, Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie dochodzenia roszczeń wynikających z umowy oraz odzyskania długu m.in. w drodze elektronicznego postępowania sądowego (EPU), które jest znacznie szybsze i tańsze niż tradycyjne postępowania sądowe.

Skontaktuj się z nami

Adwokat

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy prawnej zapraszam do kontaktu telefonicznego lub mailowego.
Slider
Skontaktuj się z nami
Jeżeli potrzebują Państwo pomocy prawnej zapraszam do kontaktu telefonicznego lub mailowego.
Slider