Blog

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO ROZWODU I JAKIE DOKUMENTY SĄ POTRZEBNE?

Przygotowanie do rozwodu

Decyzja o rozwodzie może być jedną z najtrudniejszych decyzji w życiu. Aby przetrwać proces rozwodowy z jak najmniejszymi stratami, warto wiedzieć, jak wygląda skuteczne przygotowanie rozwodu. W tym artykule omówimy kluczowe aspekty, na które należy zwrócić uwagę podczas przygotowań do rozwodu. Odpowiemy na pytania: które dokumenty do rozwodu warto przygotować, jak przebiega rozprawa rozwodowa, jakie pytania mogą paść podczas niej, jak wygląda rozwód z dziećmi i podział majątku oraz przygotowanie do rozwodu bez orzekania o winie. Wskażemy również kiedy i dlaczego warto skontaktować się z adwokatem rozwodowym

 

Czytaj więcej...

OGRANICZENIE LUB POZBAWIENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ

Ograniczenie/pozbawienie władzy rodzicielskiej - prawo rodzinne

Władza rodzicielska to prawa i obowiązki rodziców względem dziecka, które mają na celu zapewnienie dziecku należytej pieczy i ochronę jego interesów. Władza rodzicielska przysługuje rodzicom od daty urodzenia się dziecka lub jego uznania i daje im prawo do podejmowania wszystkich decyzji związanych z dzieckiem. W sytuacji w której władza rodzicielska jest wykonywana w niewłaściwy sposób, instytucje państwowe mogą interweniować doprowadzając do ograniczenia, zawieszenia lub całkowitego pozbawienia rodziców lub jednego z nich władzy rodzicielskiej.

Czytaj więcej...

NIEPŁACENIE ALIMENTÓW/ PRZESTĘPSTWO NIEALIMENTACJI

Konsekwencje niepłacenia alimentów

 

Osoba, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, zobligowana jest do terminowego dostarczania środków bliskiej osobie, np. dziecku, rodzicowi, byłemu małżonkowi. W Polsce obowiązkiem alimentacyjnym najczęściej objęci są rodzice względem dzieci. Uchylanie się od alimentów jest przestępstwem określanym mianem niealimentacji. W jakiej sytuacji skutkuje ona odpowiedzialnością karną? Co grozi za niepłacenie alimentów?

Czytaj więcej...

JAK NAPISAĆ WAŻNY TESTAMENT NIE WYCHODZĄC Z DOMU?

W sytuacji, w której z różnych powodów mamy ograniczony dostęp do wielu instytucji i urzędów, a jednocześnie zastawiamy się nad przyszłością naszych najbliższych na wypadek śmierci, jednym ze sposobów urzeczywistnienia naszej ostatniej woli jest sporządzenie własnoręcznego testamentu.

Testament własnoręcznie sporządzony w domowym zaciszu ma taką samą moc i ważność jak testament notarialny. Należy jednak pamiętać o kilku podstawowych kwestiach i zasadach, które warunkują jego ważność.

Czytaj więcej...

KIEDY MOŻLIWA JEST ZMIANA IMIENIA I NAZWISKA? JAK JEJ DOKONAĆ?

Kiedy możliwa jest zmiana imienia i nazwiska

Imię i nazwisko towarzyszą człowiekowi przez całe życie, w pewien sposób je determinując. Imię jest są swego rodzaju wizytówką. Nazwisko może być pomocne w sytuacjach społecznych lub przeciwnie, wzbudzać negatywne skojarzenia. Niekiedy już samo brzmienie nazwiska naraża jego właściciela na przykrości czy wręcz śmieszność. W konsekwencji niektóre osoby przedstawiają się z dumą, podczas gdy inne czują się ze swoim imieniem czy nazwiskiem niekomfortowo.

Czytaj więcej...

ODROCZENIE KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI - KOMPLEKSOWY PRZEWODNIK PO PROCEDURACH

Adwokat Wrocław odroczenie kary

Odroczenie kary pozbawienia wolności to instytucja prawa karnego, która pozwala na czasowe wstrzymanie wykonania kary pozbawienia wolności nałożonej na skazanego. W niniejszym artykule omówimy kluczowe aspekty związane z odroczeniem kary, takie jak różnice między odroczeniem a zawieszeniem wykonania kary, proces uzyskania odroczenia, przesłanki do odroczenia oraz konsekwencje odroczenia kary pozbawienia wolności. Opowiemy również na pytanie, kiedy sąd może wyrazić zgodę na odroczenie wykonania kary i jak powinien wyglądać wniosek o odroczenie wykonywania kary?

Czytaj więcej...

CZYM JEST OPIEKA NAPRZEMIENNA? JAK WPŁYWA NA KWESTIĘ ALIMENTÓW?

Jak wpływa na kwestię alimentów?

Opieka naprzemienna to sposób sprawowania opieki nad dzieckiem po rozwodzie rodziców. Rozwiązanie to można oczywiście zastosować także w przypadku separacji czy po rozpadzie związku partnerskiego. Polega ono na tym, że dziecko mieszka naprzemiennie z każdym rodziców w powtarzających się, porównywalnie długich okresach. W praktyce może to oznaczać na przykład, że dziecko dwa tygodnie mieszka z matką, a dwa kolejne – z ojcem.

Czytaj więcej...

USTNY TESTAMENT, CZYLI OSTATNIA WOLA ZMARŁEGO - CZY JEST WAŻNA?

ostatnia wola zmarłego - czy jest ważna?

Testament – czyli ostatnia wola zmarłego jest czynnością prawną o wysokim stopniu sformalizowania. Ważność testamentu zależy od tego czy zostanie sporządzony w jednej z form przewidzianych prawem przy zachowaniu wszystkich wymogów ustawowych. Brak zachowania odpowiedniej formy powoduje bezwzględną nieważność testamentu. Przepisy prawne, które statuują formę testamentu w sposób szczegółowy i precyzyjny określają rygory w jakich powinien być sporządzony ważny testament. Rygory są bezwzględnie obowiązujące i nie mogą być swobodnie zmieniane lub kształtowane przez osoby sporządzające testament. Okoliczności, które mogą powodować nieważność testamentu Sąd bada na każdym etapie postępowania spadkowego.

Czytaj więcej...