Blog

dziedziczenie po rodzicach

 Dziedziczenie po rodzicach według regulacji ustawowych, co do zasady nie nastręcza wielu problemów ponieważ pierwszą grupą powołaną do spadku po jednym z rodziców jest pozostający przy życiu małżonek oraz dzieci. Sytuacja komplikuje się jeśli sprawa dotyczy dziedziczenia po rodzicach, którzy zawarli powtórne związki małżeńskie.

 

Często rodzice chcąc zabezpieczyć swój majątek spadkowy, sporządzają przed zawarciem nowego związku małżeńskiego umowę o rozdzielności majątkowej (intercyzę ) pozostając w błędnym przekonaniu, że pozbawi ona przyszłego małżonka prawa do spadku lub pomniejszy jego udział spadkowy. Nic bardziej mylnego. Przyjmując taki scenariusz możemy się spodziewać, że prawne konsekwencje naszych decyzji zaskoczą w przyszłości naszych bliskich.

 

Jak intercyza wpływa na dziedziczenie małżonka?

 

W sytuacji w której jeden z rozwiedzionych rodziców postanawia wejść w nowy związek małżeński i zabezpiecza swój majątek intercyzą nie tworząc majątku  wspólnego z nowym małżonkiem, następnie zaś umiera, współwłaścicielami całego majątku spadkowego po zmarłym (nieruchomości, oszczędności, pojazdy) stają się dzieci oraz nowy małżonek, z ustawowym zastrzeżeniem, że jego część nie możne być niższa niż ¼ części całego spadku po zmarłym. Pierwszy małżonek rozwiedziony nie dziedziczy.

 

Czy sporządzenie testamentu ułatwia dzieciom dziedziczenie po rodzicach?

 

Niestety, sytuacja nie wyglądałaby korzystniej dla dzieci zmarłego rodzica, gdyby ten pozostawił po sobie testament, w którym powołałby do spadku wyłącznie swoje dzieci, ponieważ wówczas nowy małżonek mógłby domagać się od dzieci należnego mu zachowku. Prawo do zachowku przysługiwałoby nowemu małżonkowi nawet wówczas, gdyby drugie małżeństwo trwało bardzo krótko, zaś obecny małżonek nie przyczynił się do zgromadzenia majątku spadkowego w żaden sposób.

Prawo do zachowku małżonka wynosi, co do zasady  ½ wartości udziału spadkowego jaki przypadałby małżonkowi w zbiegu z dziećmi, zaś w sytuacji, gdy nowy małżonek byłby trwale niezdolny do pracy udział ten jest wyższy i wynosi 2/3.

 

Kilku współwłaścicieli spadku

 

Mimo, że sytuacja już w tym momencie wydaje się być skomplikowana należy pamiętać, że życie zazwyczaj bywa bardziej przewrotne i zaskakujące niż się spodziewamy i może się okazać również, że niedługo po śmierci naszego rodzica umiera jego nowy małżonek, po którym dziedziczą jego dzieci z poprzedniego małżeństwa.  Wówczas w miejsce zmarłego małżonka naszego rodzica wchodzą jego zstępni, co w konsekwencji powoduje, że stajemy się współwłaścicielami spadku wraz z dziećmi małżonka z powtórnego małżeństwa.

W takich sytuacjach bez fachowej wiedzy prawniczej niezwykle trudno jest podjąć decyzje, które kompleksowo zabezpieczy naszych bliskich przez wszystkimi konsekwencjami, czy też pomoże uniknąć zachowku. Wówczas wsparciem może okazać się pomoc doświadczonego adwokata w prawach spadkowych, który pomoże zaplanować działania według intencji i interesu klienta.