Mediacje

Mediacja jest konsensualnym i pozasądowym sposobem rozwiązywania sporów osobistych i biznesowych między Stronami. Rolą mediatora w mediacji jest bezstronna i neutralna pomoc w usprawnieniu komunikacji między Stronami, ustaleniu interesów i wypracowaniu satysfakcjonującego dla obu Stron kompromisu. Celem mediacji jest osiągnięcie przez Strony porozumienia. Oznacza to wypracowanie ugody możliwej do wykonania i zaakceptowania przez Sąd z której każda ze Stron będzie zadowolona. W trakcie mediacji Strony mają szanse rozwiązać samodzielnie spór w sposób który  zabezpieczy najważniejsze interesy każdej ze Stron. 

Jak rozpoczyna się mediacja?

  • Mediacja prywatna rozpoczyna się z inicjatywy stron przez nawiązanie kontaktu wybranym z mediatorem;
  • Mediacja sądowa rozpoczyna się w trakcie postępowania sądowego na skutek skierowania do mediacji przez Sąd;

Wybór mediatora, kto wybiera mediatora?

  • W mediacji zleconej przez sąd, wyboru mediatora dokonuje sąd, wybierając go z listy stałych mediatorów prowadzonych przy Sądach Okręgowych, nie ma jednak żadnych przeciwwskazań do tego, aby Strony zaproponowały sądowi wybraną przez siebie osobę mediatora;
  • W mediacji prywatnej – wyboru mediatora dokonują wyłącznie strony; co do zasady wybór osoby mediatora należy do osoby inicjującej mediację, nie ma jednak żadnych przeciwwskazań do tego, aby Strony w trakcie mediacji umówiły się na zmianę osoby mediatora;

Jak długo trwa mediacja?

  • Mediacja sądowa trwa maksymalnie do 3 miesięcy, termin ten może jednak zostać wydłużony przez Sąd na zgodny wniosek Stron, jeśli wystąpią ważne powody;
  • Mediacja prywatna – czas jej trwania jest uzależniony od potrzeb i decyzji Stron;

Zakończenie i skutki mediacji?

  • Mediacja zakończona porozumieniem – podpisanie ugody i złożenie jej w sądzie w celu zatwierdzenia przez Sad i nadania klauzuli wykonalności – ugoda zatwierdzona przez sąd ma moc wyroku sądowego;
  • Brak porozumienia Stron – brak podpisania ugody, Strony są nie mogą ujawnić lub wykorzystać informacji o których dowiedziały się od drugiej Strony w trakcie mediacji, ani wykorzystać ich jak dowodu w sprawie sądowej;

Mediacja Rodzinna

Mediacja rodzinna jest procesem w którym niezależny, profesjonalny mediator pomaga Stronom wypracować porozumienie w zakresie władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi, wysokości alimentów oraz finansowych warunków rozstania się małżonków. Mediacja może być również pomocna przy planowaniu zmian życiowych oraz tych związanych ze zmianą okoliczności i dorastaniem dzieci. W niektórych przypadkach celem zapewnienia komfortu i poczucia bezpieczeństwa Stronom istnieje możliwość zaaranżowania pierwszych spotkań z mediatorem przez każdą ze Stron z osobna. W ramach mediacji rodzinnej Strony mogą również porozumieć się w kwestii sposobu podziału majątku po rozwodzie.

Profesjonalny mediator czuwa na prawidłowym przebiegiem rozmów. Na skutek mediacji wszystkie ustalenia muszą zostać zaakceptowane przez każdą ze Stron. Mediator Wrocław pomaga ustalić między Stronami ich rzeczywiste potrzeby i interesy oraz wyjaśnia jak należy postąpić, aby wypracowane porozumienie zyskało moc wyroku sądowego.

Mediacja cywilna i gospodarcza

Mediacja cywilna obejmuje wszystkie sporne sprawy w których Strony z równych powodów chcą spróbować porozumieć się bez udziału sądu. Bardzo często Strony prowadzące własne biznesy, preferują podjęcie próby ugodowego załatwienia sporu licząc na szybsze i tańsze zabezpieczenie ich interesów, aniżeli trwanie w długoletnim sporze sądowym. W takim przypadku z pomocą przychodzi mediacja. Zazwyczaj pod mediację poddaje się sprawy o nieprawidłowe wykonanie umowy, zasiedzenie nieruchomości, zapłatę odszkodowanie, sprawy pracownicze.

Skontaktuj się z nami

Adwokat
Mediator

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy prawnej zapraszam do kontaktu telefonicznego lub mailowego.
Slider
Skontaktuj się z nami

Adwokat
Mediator

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy prawnej zapraszam do kontaktu telefonicznego lub mailowego.
Slider