Pomoc prawna On-line

Jeśli szukają Państwo skutecznego prawnika, u którego dostępna jest pomoc prawna online, zapraszam do kontaktu. Kancelaria Adwokacka Agnieszki Duży we Wrocławiu świadczy porady prawne online z zakresu różnych dziedzin prawa, przede wszystkim prawa rodzinnego, ale również prawa spadkowego, karnego oraz prawa spółek. Prawnik online udziela kompleksowych informacji na temat sprawy przez internet lub telefonicznie, bez konieczności wychodzenia z domu i spotkania osobistego w siedzibie kancelarii.

Porady prawne i sprawy sądowe online - adwokat Agnieszka Duży

Dla osób, które potrzebują pomocy prawnej i chcą skonsultować się z fachowym prawnikiem, adwokat we Wrocławiu Agnieszka Duży świadczy porady prawne online, przez internet lub telefonicznie. By porada prawna online mogła się odbyć, wymagane jest jej wcześniejsze opłacenie - pomoc prawna online kosztuje od 250 złotych, a skorzystać z niej mogą nie tylko klienci z Wrocławia, ale z całej Polski. Przelew opłacający porady prawne online należy dokonać na poniższe dane:

  • Kancelaria Adwokacka Agnieszka Duży, Plac Solidarności 1/3/5 lok. 516 Wrocław
  • Nr rachunku: 29 1050 1575 1000 0092 1327 6794
  • IBAN: PL, Kod BIC SWIFT: INGBPLPW
  • Tytuł przelewu: nazwisko Klienta - porada prawna

Jak przebiega porada prawna online?

Dzięki nowoczesnym technologiom pomoc prawna może być udzielana online, bez wychodzenia z domu i konieczności osobistego spotykania się w siedzibie kancelarii, wszelkie kwestie można omówić zdalnie. W tym celu stworzyłam dla Klientów usługę obejmującą porady prawne online prowadzone za pomocą wideokonferencji przez WhatsApp, Skype lub Messenger. Osoby, które nie korzystają z ogólnodostępnych komunikatorów, mogą dołączyć do wideorozmowy, klikając w link do spotkania otrzymany SMS-em lub e-mailem. Jeśli mają Państwo jakieś dokumenty dotyczące sprawy, istnieje możliwość przesłania ich mailem przed spotkaniem. Pomoc prawna online dla klientów z Wrocławia i innych miejscowości pozwala porozmawiać na żywo i w komfortowych warunkach, w zaciszu własnego domu. Porada prawna online, mimo odmiennej formy, udzielana jest w takich samych, wysokich standardach, jak porada prawna dostępna w biurze kancelarii we Wrocławiu i świadczona jest przeze mnie osobiście.

Czas trwania porady prawnej, jak wynika z mojego doświadczenia, co do zasady nie przekracza godziny. W sytuacji, gdy problem prawny jest wysoce skomplikowany, planuję i podejmuję z Klientem kolejne kroki, umożliwiające ostateczne wyjaśnienie sprawy i rozwiązanie problemu. Prowadzę przede wszystkim sprawy rodzinne oraz sprawy spadkowe, na przykład o zachowek czy podział majątku spadkowego.

Pomoc prawna online w zakresie odzyskiwania należności

Pomoc prawna online dostępna jest w zakresie odzyskiwania należności z zaległych faktur i rachunków za pomocą Elektronicznego Postępowania Sądowego (EPU), które odbywa się bez udziału Stron w rozprawach sądowych. Z procedury mogą skorzystać Klienci, których wierzytelności nie budzą wątpliwości i zostały potwierdzone odpowiednimi dokumentami (np. umowami, fakturami, rachunkami).

Odzyskiwanie należności z pomocą adwokata odbywa się w czterech prostych krokach:

  • KROK 1 ► pisemne wezwanie dłużnika do zapłaty zadłużenia

  • KROK 2 ► przygotowanie pozwu o zapłatę i skierowanie sprawy do e-sądu

  • KROK 3 ► rozpatrzenie sprawy przez e-Sąd i wydanie nakazu zapłaty

  • KROK 4 ► skierowanie spawy do Komornika celem egzekucji długu

Korzystając z usługi elektronicznego postępowania sądowego, Klienci zyskują nie tylko czas, gdyż nie są zobowiązani do osobistego stawiennictwa w sądzie, ale również pieniądze, minimalizując koszty procesu, w tym koszty obowiązkowych opłat sądowych od pozwu do wysokości 1,25% wartości standardowej opłaty sądowej.

Zapraszam do kontaktu - pomoc prawna, którą świadczę jako adwokat online, to kompleksowa usługa, w ramach której pomagam rozwiązać problem na podstawie dostępnych dokumentów i podpowiadam, jakie kroki warto podjąć i jakie są szanse powodzenia sprawy. Zapewniam dyskrecję i poufność danych oraz fachowe doradztwo.

 

Formularz - pomoc prawna On-Line

 

Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Agnieszka Duży z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Solidarności 1/3/5, lok. 516. Kontaktując się z Kancelarią telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, adres zamieszkania, seria i numer dokumentu tożsamości, nr PESEL/NIP, e-mail, nr telefonu) niezbędnych do realizacji powierzonych Kancelarii działań prawnych. Powierzenie przetwarzania danych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo wycofania niniejszej zgody w dowolnym momencie, w tym również drogą elektroniczną. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wykonania, rozliczenia i zabezpieczenia prawidłowego wykonania zleconej przez Państwa usługi prawnej przez Kancelarię bądź do odwołania przez Państwa zgody, po tym czasie dane zostaną usunięte z bazy. Dane będą wykorzystywane bezpośrednio przez Administratora oraz podmioty ściśle z nim współpracujące jedynie dla celów realizacji zleconej usługi prawnej. Posiadają Państwo również prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Akceptując niniejszą klauzulę potwierdzają Państwo, że posiadają świadomość, że w razie cofnięcia zgody, dane osobowe mogą być w dalszym ciągu przetwarzane w zakresie wynikającym z celu i charakteru zlecenia, a także obowiązujących przepisów prawa. Czytaj więcej >

Skontaktuj się z nami
Jeżeli potrzebują Państwo pomocy prawnej zapraszam do kontaktu telefonicznego lub mailowego.
Slider
Skontaktuj się z nami

Adwokat

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy prawnej zapraszam do kontaktu telefonicznego lub mailowego.
Slider