Sprawy rodzinne

Jako adwokat rodzinny we Wrocławiu wraz z zespołem wykwalifikowanych prawników reprezentuję klientów w sprawach rodzinnych na terenie całego kraju. Prowadzimy również sprawy o rozwód Polaków, którzy mieszkają za granicą, jak również tych, którzy zawarli związki małżeńskie z obcokrajowcami (rozwód z obcokrajowcem), a chcieliby rozwieść się w Polsce.

Zespół adwokatów specjalizujących się w prawie rodzinnym udziela indywidualnych porad prawnych, sporządza pisma i wnioski sądowe oraz reprezentuje Klientów przed wszystkimi sądami i urzędami państwowymi, nie tylko tymi zlokalizowanymi we Wrocławiu, ale i innych lokalizacjach.

Specjalizujemy się w szczególności następujących sprawach rodzinnych:

  • rozwód i separacja,
  • alimenty na dzieci i małżonka,
  • pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej,
  • ustalenie kontaktów z dzieckiem,
  • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa,
  • podział majątku małżeńskiego,
  • ustalenie nierównych udziałów w majątku dorobkowym małżonków.

Wszystkie wskazane wyżej sprawy rodzinne mogą stanowić przedmiot jednej sprawy o rozwód i zostać uregulowane kompleksowo w treści wydanego wyroku rozwodowego. Warto, by w takiej sprawie Klienta reprezentował adwokat rodzinny, który doradzi, czy warto decydować się na jedno rozstrzygnięcie w kilku sprawach i czy nie przedłuży to nadmiernie postępowania.

Nasi prawnicy rodzinni prowadzą sprawy o alimenty, pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej, ustalenie kontaktów z dzieckiem oraz ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa mogą również toczyć się samodzielnie bez konieczności wytaczania sprawy o rozwód.

Podstawowe kwestie spraw rodzinnych omawianych z prawnikiem

Małżonkowie, którzy są po rozwodzie lub uzyskali rozdzielność majątkową na podstawie umowy notarialnej lub orzeczenia sądowego, mogą skorzystać z pomocy prawnika rodzinnego z Wrocławia w zakresie sprawy o podział majątku małżeńskiego. W trakcie spotkania adwokat rodzinny (Wrocław)  omawia kwestie związane:

  • z ustaleniem nierównych udziałów w majątku małżeńskim,
  • ze zwrotem wydatków i nakładów na majątek osobisty małżonka lub majątek małżeński,
  • z oszacowaniem majątku oraz sposobem jego podziału i ustaleniem składników i przedmiotów wchodzących w skład majątku wspólnego małżonków (np. podział mieszkania obciążonego kredytem hipotecznym między małżonkami).

Porady adwokata od prawa rodzinnego i reprezentacja klienta

Adwokat rodzinny, świadcząc usługi w zakresie spraw o rozwód, udziela porad prawnych oraz reprezentuje Klientów przed sądami w sprawach rodzinnych. Osoby podejmujące decyzję o złożeniu pozwu rozwodowego stają przed wyborem żądania rozwodu bez orzekania o winie lub z winy małżonka, wysokości żądanych alimentów, porozumienia w zakresie kontaktów z dzieckiem po rozwodzie oraz ustaleniem władzy rodzicielskiej. Dobry adwokat specjalizujący się w prawie rodzinnym podczas pierwszego spotkania udziela Klientowi wszelkich niezbędnych informacji dotyczących przebiegu sprawy o rozwód, możliwych żądań rozwodowych, w szczególności wskazuje wysokość przysługujących alimentów oraz sposób ich wyliczenia, a także omawia sposób kontaktów z dzieckiem rodzica, który z nie sprawuje nad nim bezpośredniej opieki.

Prognoza prawnika kosztów sprawy rodzinnej i czasu trwania

Ponadto adwokat rozwodowy przedstawia Klientom z Wrocławia prognozowane koszty rozwodu oraz czas trwania sprawy rozwodowej. Doświadczenie oraz bieżąca znajomość aktualnych przepisów prawa rodzinnego i opiekuńczego to cechy, którymi powinien wyróżniać się dobry adwokat.

Sprawy rodzinne - rozwodowe związane z rozstaniem małżonków są nie tylko trudne dla samych małżonków, ale również dla najbliższej rodziny. Dobry adwokat z Wrocławia, którego specjalizacją są sprawy rodzinne, pomaga obrać Klientowi najlepszą drogę, chroniąc jednocześnie jego interesy.

Jestem nie tylko adwokatem rodzinnym z Wrocławia- reprezentuję klientów także w sprawach z zakresu prawa spadkowego - o zachowek czy podział majątku spadkowego. Zapraszam do kontaktu klientów z Wrocławia i innych miejscowości.

 

 

Rozwód i separacja

Orzeczenie przez Sąd rozwodu w Polsce, jest możliwe wówczas, gdy pomiędzy małżonkami dochodzi do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego, tj. ustania wszelkich więzi fizycznych, emocjonalnych oraz gospodarczych. Adwokat rodzinny z Wrocławia świadczy usługi w szególności, gdy rozwiązanie małżeństwa przez rozwód, następuje ze wskazaniem, czy i który z małżonków ponosi winę za rozpad małżeństwa.

 

Alimenty w sprawach rodzinnych

Alimenty – komu przysługują? Od kogo możemy domagać się zasądzenia alimentów? Alimenty - w jakiej wysokości przysługują? Wszystkie te pytania pojawiają się w momencie przygotowywania pozwu o alimenty oraz podejmowania decyzji o ich sądowych przyznaniu osobie uprawnionej. Adwokat od spraw rodzinnych udziela porad prawnych dotyczących alimentacji.

 

Pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej

Świadczenie pomocy przez prawnika spraw rodzinnych z Wrocławia w sprawach pozbawienia lub obraniczenia władzy rodzicielskiej nad dziekiem. Władza rodzicielska stanowi ogół praw i obowiązków rodziców względem dziecka, które winny być realizowane zgodnie z najwyższym dobrem dziecka oraz interesem społecznym. Są to innymi słowy kompetencje rodziców do zapewnienia dziecku utrzymania i wychowania, poczucia bezpieczeństwa, warunków do rozwoju fizycznego i duchowego oraz przygotowania do samodzielnego życia. Adwokat (Wrocław) Agnieszka Duży prowadzi sprawy rodzinne.

 

Ustalenie kontaktów z dzieckiem

Każdy rodzic na prawo do kontaktów z dzieckiem. Dotyczy to zarówno dzieci pochodzących ze związków małżeńskich, jak i pozamałżeńskich. Ponadto, prawo do kontaktów z dzieckiem przysługuje niezależnie od tego, czy danemu rodzicowi przysługuje władza rodzicielska, czy jest jej pozbawiony. Adwokaci od prawa rodzinnego (Wrocław) prowadzą sprawy dla klientów o ustalenie prawnie przysługujących kontaktów z dzieckiem.

 

Ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa

Ustalenie ojcostwa, często staje się konieczne w sytuacjach w których pojawiają się wątpliwości, co do ojcostwa dziecka. Procedura prawna umożliwiająca ustalenie ojcostwa przed sądem, jest dosyć skomplikowana, jednak w połączeniu z obecną wiedzą medyczną i technologią pozwala z prawdopodobieństwem będącym praktycznie pewnością ustalić, czy dany mężczyzna jest ojcem dziecka, czy też nie. W sprawach rodzinnych tego typu prawnicy udzielają porad i konsultacji przez cały okres trawania sprawy.

 

Podział majątku małżeńskiego

Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego powstaje między małżonkami z mocy prawa ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej. Oznacza to, że od tej pory wszystko co małżonkowie nabędą wspólnie lub osobno, będzie należało do ich wspólnego majątku. Majątkiem wspólnym małżonkowie powinni zarządzać i dysponować wspólnie. Dodactwo w sprawach rodzinnych należy do usług świadczoących przez adwokatów prawa rodzinnego w Wrocławiu.

 

Ustalenie nierównych udziałów w majątku dorobkowym małżonków

Adwokat Agnieszka Duży służy Klientom pomocą w zakresie spraw rodzinnych o podział majątku małżeńskiego po rozwodzie, a także o rozwód, alimenty, czy ustalenie kontaktów z dzieckiem. W tym zakresie zapewniam Klientom profesjonalną pomoc, przygotowywanie pism procesowych (pozwy, wnioski i inne), reprezentuję klientów w Sądzie oraz w trakcie negocjacji w zakresie podziału majątku małżeńskiego. Zapraszam do kontaktu Klientów, którzy poszukują pomocy prawnej adwokata w sprawach rodzinnych o podział majątku małżeńskiego z ustaleniem nierównych udziałów w majątku dorobkowym małżonków.

Skontaktuj się z nami

Adwokat

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy prawnej zapraszam do kontaktu telefonicznego lub mailowego.
Slider
Skontaktuj się z nami
Jeżeli potrzebują Państwo pomocy prawnej zapraszam do kontaktu telefonicznego lub mailowego.
Slider