Sprawy spadkowe

Adwokat we Wrocławiu, specjalizujący się w prawie spadkowym, w ramach praktyki pomaga Klientom rozwiązywać sprawy spadkowe, których mądre planowanie i uporządkowanie pozwala na zachowanie spokoju i dobrych relacji w rodzinie. Rozmawiamy językiem przystępnym i zrozumiałym, niekiedy z przymrużeniem oka, ułatwiając zrozumienie zawiłych kwestii prawnych. Mamy szerokie doświadczenie w prowadzeniu spraw spadkowych o zapłatę zachowku oraz podziału majątku spadkowego pomiędzy spadkobiercami.

Świadczymy pomoc prawną w sprawach spadkowych w obrębie następujących miast: Wrocław, Oleśnica, Oława, Trzebnica, Środa Śląska, Strzelin, Milicz, Wołów. Zakres świadczonych przez prawników usług obejmuje kompleksowe uregulowanie kwestii związanych ze spadkobraniem, w szczególności z:

 • ustaleniem kręgu spadkobierców,
 • przyjęciem lub odrzuceniem spadku,
 • weryfikacją ważności testamentu,
 • podziałem majątku spadkowego
 • zapłatą zachowku.

Jako doświadczony zespół adwokatów udzielamy porad prawnych w zakresie prawa spadkowego we Wrocławiu, Oleśnicy i innych miatach. Sporządzamy pisma procesowe oraz reprezentujemy Klientów przed sądami i urzędami państwowymi. Przekonujemy, że adwokat z Wrocławia Agnieszka Duży, prowadząca sprawy spadkowe, to nieodzowna pomoc w przeprowadzeniu sprawy spadkowej.

Oferujemy reprezentację adwokacką przed sądem obejmująca sprawy spadkowe:

 • przyjecie lub odrzucenie spadku z ustawy albo testamentu,
 • odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka,
 • dział spadku,
 • zachowek,
 • wydziedziczenie testamentowe,
 • podważenie testamentu.

Adwokat (Wrocław) sprawy spadkowe - etapy postępowania 

Pierwszym etapem postępowania spadkowego, w którym doświadczony prawnik reprezentuje swoich Klientów, jest zainicjowanie sprawy spadkowej przed sądem we Wrocławiu lub w okolicznej miejscowości, w trakcie której następuje przyjęcie lub odrzucenie spadku, a także ujawnienie i ewentualne podważenie testamentów. Konsekwencją przeprowadzenia przez adwokata sprawy o stwierdzenie nabycia spadku jest wydanie przez Sąd postanowienia ustalającego, kto ze spadkobierców dziedziczy spadek i w jakim udziale.

Zakończenie sprawy o stwierdzenie nabycia spadku rozpoczyna bieg terminu do złożenia stosownych deklaracji w Urzędzie Skarbowym w celu skorzystania ze zwolnienia od zapłaty podatku od spadków i darowizn. W ramach prowadzonej sprawy o stwierdzenie nabycia spadku adwokat specjalizujący się w prawie spadkowym zapewnia również pomoc w zakresie wypełnienia deklaracji niezbędnych do uzyskania zwolnienia podatkowego od nabytego spadku.

Podział spadku - pomoc adwokata w trakcie negocjacji

Następnym etapem postępowania spadkowego jest podział spadku między spadkobierców wskazanych w postanowieniu sądowym. Na tym etapie adwokat, którego specjalizacją jest m.in. prawo spadkowe, reprezentuje swoich Klientów w rozmowach ugodowych, a w braku dojścia do porozumienia z innymi spadkobiercami w zakresie podziału spadku występuje do sądu z wnioskiem o dział spadku. W trakcie postępowania o dział spadku Kancelaria Adwokacka ustala składniki majątku spadkowego po zmarłym spadkodawcy. Postępowanie o podział spadku kończy etap rozliczeń między spadkobiercami z Wrocławia.

W sytuacji, gdy spadkobiercy ustawowi na skutek sporządzonego testamentu lub uczynionej przez spadkodawcę za życia darowizny nic nie otrzymają w spadku, wówczas takim spadkobiercom przysługuje prawo żądania zapłaty zachowku. W takich sytuacjach przy sprawie spadkowej Klient może zwrócić się do Kancelarii adwokacjiej celem zweryfikowania swojego prawa do żądania zapłaty zachowku, ustalenia jego wysokość oraz wystąpienia do sądu z powództwem zapłatę o zachowku.

Szeroka oferta Kancelarii Agnieszki Duży we Wrocławiu

Jeśli szukają Państwo pomocy prawnej we Wrocławiu, zapraszam do kontaktu. Adwokat we Wrocławiu Agnieszka Duży prowadzi sprawy spadkowe i rodzinne, obejmujące między innymi podział majątku małżeńskiego, rozwód i separację. Zapewnia także stałą obsługę prawną firm, spółek, fundacji i stowarzyszeń. 

 

Pomoc prawnika przy przyjeciu i odrzuceniu spadku z ustawy lub testamentu

Dziedziczenie może przybrać dwie formy: dziedziczenie testamentowe oraz dziedziczenie ustawowe. W sytuacji, w której spadkodawca nie sporządził testamentu, testament okazał się nieważny lub osoby powołane do dziedziczenia w testamencie nie mogą być spadkobiercami lub spadek odrzucili zastosowanie znajduje dziedziczenie z ustawy, czyli według kolejności wynikającej z przepisów kodeksu cywilnego. Adwokat od sprawy spadkowej pomoże przejść przez cały proces ustawowy spadku.

 

Pomoc adwokata w odrzuceniu spadku w imieniu małoletniego

W sytuacji, w której rodzic posiadający potomstwo odrzuca spadek musi również pamiętać o odrzuceniu spadku w imieniu jego małoletnich dzieci, ponieważ dziedziczą oni w dalszej kolejności. Odrzucenie spadku w imieniu małoletnich dzieci jest znacznie bardziej skomplikowane aniżeli odrzucenie spadku przez nas samych, ponieważ składa się z dwóch postępowań przed sądem. Dodatkowym utrudnieniem jest termin w ciągu którego należy spadek ostatecznie odrzucić i wynosi 6 miesięcy. Prawnik specjalizujący się w prawie spadkowym z Wrocławia pomoże w tej sprawie.

 

Dział spadku 

Po zakończeniu sprawy o stwierdzeniu nabycia spadku, sąd wskazuje kto jest spadkobiercą oraz w jakim udziale dziedziczy w spadku. Nie oznacza to jednak, że na skutek wydania postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadkobiercy otrzymują konkretne przedmioty lub pieniądze. Oznacza to, np. że spadkobiercy nie mogą samodzielnie udać się do banku i pobrać przypadającej dla nich w spadku części środków pieniężnych bez zgody pozostałych spadkobierców. 

 

Zachowek w sprawach spadkowych

Pomoc adkowakta specjalizaującego się w prawie spadkowym w sprawie uzyskania zachówka, który jest formą wyrównania udziału w spadku spadkobiercy, w przypadku , ,gdy został pominięty w testamencie lub którego udział spadkowy został znacznie umniejszony, np. poprzez rozporządzenie majątkiem spadkowym przez spadkodawcę za życia. Zachowek może zostać wypłacony w pieniądzu lub w innej formie, za zgodą uprawnionego do zachowku spadkobiercy.

 

Doradztwo prawne w sprawach wydziedziczenia testamentowego

Osobami, które mogą ubiegać się zapłaty zachowku są zstępni zmarłego, małżonek oraz rodzice. Takie prawo nie będzie im jednak przysługiwało, jeżeli miało miejsce wydziedziczenie przez spadkodawcę w skuteczny sposób takich osób lub jeżeli zostaną one uznane za niegodne dziedziczenia. Wyłącznie w trzech wypadkach opisanych w kodeksie cywilnym spadkodawca może pozbawić zstępnych, małżonka lub rodziców zachowku przez wydziedziczenie.

 

Podważenie testamentu w prawie spadkowym

W życiu możemy sporządzić tyle testamentów, ile mamy pomysłów. Nie oznacza to jednak, że wszystkie testamenty utrzymują swą ważność. Sporządzenie nowego testamentu, unieważnia testament poprzedni w całości lub w części, w zależności od tego jak postanowienia nowego testamentu wpływają na postanowienia testamentu poprzedniego. Adwokat prawa spadkowego z Wrocławia udziela porad i świadczy usługi w zakresie podważania zasadności testamentów.

Sprawy spadkowe

W ramach naszej praktyki pomagamy Klientom rozwiązywać sprawy spadkowe, których mądre planowanie i uporządkowanie pozwala na zachowanie spokoju i dobrych relacji w rodzinie.

Rozmawiamy językiem przystępnym i zrozumiałym, niekiedy z przymrużeniem oka, ułatwiając zrozumienie zawiłych kwestii prawnych.

Mamy szerokie doświadczenie w prowadzeniu spraw o zapłatę zachowku oraz podziału majątku spadkowego pomiędzy spadkobiercami.

Świadczymy pomoc prawną w sprawach spadkowych w obrębie następujących miast: Wrocław, Oleśnica, Oława, Trzebnica, Środa Śląska, Strzelin, Milicz, Wołów. Zakres świadczonych usług obejmuje kompleksowe uregulowanie kwestii związanych ze spadkobraniem, w szczególności z ustaleniem kręgu spadkobierców, przyjęciem lub odrzuceniem spadku, weryfikacją ważności testamentu, podziałem majątku spadkowego oraz zapłatą zachowku

Udzielamy porad prawnych, sporządzamy pisma procesowe oraz reprezentujemy Klientów przed sądami i urzędami państwowymi.

Oferujemy reprezentację przed sądem w sprawach o:

 • Przyjecie lub odrzucenie spadku z ustawy lub testamentu
 • Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka
 • Dział spadku
 • Zachowek
 • Wydziedziczenie testamentowe
 • Podważenie testamentu

Pierwszym etapem postępowania spadkowego, w którym Kancelaria reprezentuje swoich klientów jest zainicjowanie sprawy spadkowej przed sądem w trakcie, której następuje przyjęcie lub odrzucenie spadku, a także ujawnienie i ewentualne podważenie testamentów. Konsekwencją przeprowadzenia przez adwokata sprawy o stwierdzenie nabycia spadku jest wydanie przez Sąd postanowienia ustalającego, kto ze spadkobierców dziedziczy spadek i w jakim udziale. 

Zakończenie sprawy o stwierdzenie nabycia spadku rozpoczyna bieg terminu do złożenia stosownych deklaracji w Urzędzie Skarbowym w celu skorzystania ze zwolnienia od zapłaty podatku od spadków i darowizn. W ramach prowadzonej sprawy o stwierdzenie nabycia spadku Kancelaria Adwokacka zapewnia również pomoc w zakresie wypełnienia deklaracji niezbędnych do uzyskania zwolnienia podatkowego od nabytego spadku.  

Następnym etapem postępowania spadkowego jest podział spadku między spadkobierców wskazanych w postanowieniu sądowym. Na tym etapie Adwokat reprezentuje swoich Klientów w rozmowach ugodowych, a w braku dojścia do porozumienia z innymi spadkobiercami w zakresie podziału spadku występuje do sądu z wnioskiem o dział spadku. W trakcie postępowania o dział spadku Kancelaria Adwokacka ustala składniki majątku spadkowego po zmarłym spadkodawcy. Postępowanie o dział spadku kończy etap rozliczeń między spadkobiercami.

W sytuacji, gdy spadkobiercy ustawowi na skutek sporządzonego testamentu lub uczynionej przez spadkodawcę za życia darowizny nic nie otrzymają w spadku, wówczas takim spadkobiercom przysługuje prawo żądania zapłaty zachowku. W takich sytuacjach Klient może zwrócić się do Kancelarii celem zweryfikowania swojego prawa do żądania zapłaty zachowku, ustalenia jego wysokość oraz wystąpienia do sądu z powództwem zapłatę o zachowku. 

 

 

Przyjecie i odrzucenie spadku z ustawy lub testamentu dziedziczenie testamentowe i ustawowe

Dziedziczenie może przybrać dwie formy: dziedziczenie testamentowe ...

 

Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego

W sytuacji w której rodzic posiadający potomstwo odrzuca spadek musi również pamiętać ...

 

Dział spadku

Po zakończeniu sprawy o stwierdzeniu nabycia spadku, sąd wskazuje kto jest ...

 

Zachowek

Zachowek jest formą wyrównania udziału w spadku spadkobiercy, który został pominięty ...

 

Wydziedziczenie testamentowe

Osobami, które mogą ubiegać się zapłaty zachowku są zstępni zmarłego, małżonek oraz rodzice ...

 

Podważenie testamentu

Skontaktuj się z nami

Adwokat

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy prawnej zapraszam do kontaktu telefonicznego lub mailowego.
Slider
Skontaktuj się z nami
Jeżeli potrzebują Państwo pomocy prawnej zapraszam do kontaktu telefonicznego lub mailowego.
Slider