Agnieszka Duży to adwokat z Wrocławia, specjalizująca się w sprawach o zachowek oraz innych sprawach z zakresu prawa spadkowego i rodzinnego, np. o dział spadku, podział majątku spadkowego i małżeńskiego po rozwodzie. Udzielam kompleksowych porad prawnych, pomagam zebrać niezbędne dowody, reprezentuję klientów w trakcie postępowań sądowych o zachowek, przygotowuję wszelkie dokumenty i wnioski. Jako doświadczona adwokat z Wrocławia, oferuję profesjonalne wsparcie. 

 

Zachowek - co to jest i komu się należy?

 

Zachowek jest formą wyrównania udziału w spadku spadkobiercy, który został pominięty w testamencie lub którego udział spadkowy został znacznie umniejszony, np. poprzez rozporządzenie majątkiem spadkowym przez spadkodawcę za życia. Zachowek może zostać wypłacony w pieniądzu lub w innej formie, za zgodą uprawnionego do zachowku spadkobiercy. Jako doświadczona prawnik z Wrocławia, pomagam klientom, którzy nie wiedzą, w jaki sposób ubiegać się o zachowek, jakie dokumenty należy złożyć i w jakim sądzie.

 

Komu przysługuje prawo do zachowku?

 

Osobami, którym należy się zachowek - uprawnionymi do zachowku - są:

  • zstępni spadkodawcy (dzieci, wnuki),
  • małżonek i rodzice,

którzy byliby powołani do spadku z ustawy, a w przypadku dziedziczenia testamentowego, jeżeli zostali w testamencie pominięci, lub których udział spadkowy został znacznie umniejszony. Do kręgu osób, którym należy się zachowek, nie wlicza się rodzeństwa spadkodawcy. W celu dowiedzenia się, czy należy się nam zachowek, dobrze jest poradzić się adwokata z Wrocławia, specjalizującego się w zachowkach.

W przypadku pozbawienia zstępnego prawa do zachowku - wydziedziczenia - z reguły zostają powołani do zachowku jego zstępni (dzieci, wnuki).

 

Kiedy traci się prawo do zachowku?

 

Uprawnienie do zachowku traci się w przypadku:

  • zrzeczenia się dziedziczenia po zmarłym,
  • odrzucenia spadku,
  • uznania za niegodnego dziedziczenia,
  • wydziedziczenia,
  • wyłączenia od dziedziczenia na mocy orzeczenia sądu.
  • gdy doszło do przedawnienia roszczenia o zachowek, tzn., kiedy upłynął okres 5 lat od daty ogłoszenia testamentu lub otwarcia spadku.

Ustalenie, komu należy się zachowek, i obliczenie wysokości zachowku zależy od wielu czynników, które powinno rozpatrywać się indywidualnie dla każdego spadkobiercy inaczej. Dlatego też najlepiej, by wysokość przysługującego zachowku obliczył prawnik specjalizujący się w prawie spadkowym.

 

Wysokość zachowku - fachowe wsparcie Kancelarii Adwokat Agnieszki Duży

 

Jaka jest wysokość zachowku po rodzicach lub dziadkach? Jak obliczyć wysokość zachowku? Wysokość zachowku uzależniona jest od wieku spadkobiercy oraz jego zdolności do pracy. Z reguły wysokość zachowku wynosi ½ części spadku, którą osoba otrzymałaby, gdyby dziedziczyła z ustawy. Wyjątek stanowią osoby małoletnie oraz trwale niezdolne do pracy, które uprawnione są do domagania się zapłaty zachowku w wysokości 2/3 wartości udziału, jaki przypadałby im w dziedziczeniu ustawowym. Wysokość zachowku należy dodatkowo obniżyć o wartość majątku, jaką uprawniony do zachowku otrzymał od spadkodawcy za jego życia, np. o wartość darowizn. Wysokość zachowku wynosi, co do zasady, połowę wartości udziału, jaki należałoby się uprawnionemu do zachowku, gdyby dziedziczył zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów kodeksu cywilnego. Przy obliczaniu wysokości zachowku, warto rozważyć konsultację z prawnikiem z Wrocławia specjalizującym się w sprawach o zachowek.

Należy również pamiętać, że do wysokości zachowku zalicza się również darowizny i zapisy windykacyjne dokonane przez spadkodawcę na rzecz osób niebędących spadkobiercami ustawowymi uprawnionymi do zachowku najdalej do 10 lat przed otwarciem testamentu lub spadku oraz na rzecz osób będących uprawnionymi do zachowku bez ograniczenia czasowego.

Zapłaty zachowku można domagać się w terminie pięciu lat od daty śmierci spadkodawcy lub ogłoszenia testamentu, po tym czasie roszczenie o zapłatę zachowku przedawnia się. Jeśli nie mają Państwo pewności, czy mogą ubiegać się o zachowek, zapraszam do kontaktu i skorzystania z pomocy adwokata we Wrocławiu i Kancelarii Adwokackiej Agnieszki Duży. 

 

Wsparcie adwokata dla klientów ubiegających się o zachowek

 

Agnieszka Duży to adwokat we Wrocławiu, specjalizująca się w prawie spadkowym. Pomaga klientom ustalić i wycenić wartość poszczególnych składników majątkowych mających wpływ na ustalenie wysokości zachowku. Od tej wartości zależy wysokość zapłaty zachowku, jakiej możemy domagać się od osoby zobowiązanej do jej zapłaty, w związku z tym przed podjęciem działań mających na celu uzyskanie zachowku warto skorzystać z pomocy prawnika, aby żadne czynniki wpływające na podwyższenie lub obniżenie wartość zachowku nie zostały pominięte. Jeżeli potrzebny Państwu adwokat z Wrocławia, prowadzący sprawy o podział majątku, zapraszam do kontaktu. Oferuję pomoc również w sprawach obejmujących dział spadku czy ustalenie kontaktów z dziećmi. Jako doświadczona adwokat z Wrocławia, zajmująca się sprawami rozwodowymi, proponuję moim Klientom profesjonalne wsparcie. Rozmawiając z Klientem, posługuję się przystępnym językiem, co pomaga w objaśnieniu zawiłych czasem przepisów. Zapraszam do kontaktu, jeżeli szukasz fachowej pomocy prawnej. 

Skontaktuj się z nami

Adwokat

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy prawnej zapraszam do kontaktu telefonicznego lub mailowego.
Slider
Skontaktuj się z nami
Jeżeli potrzebują Państwo pomocy prawnej zapraszam do kontaktu telefonicznego lub mailowego.
Slider