Stała obsługa firm,
fundacji i stowarzyszeń

Poszukują Państwo wsparcia w prowadzeniu działalności gospodarczej? Obsługa prawna firm, spółek, fundacji i stowarzyszeń, którą świadczymy jako kancelaria dla Klientów z Wrocławia, pomoże uporać się z kwestiami dokumentacyjnymi i formalnymi. Zapewniamy kompleksową obsługę prawną dla przedsiębiorców, koncentrując się na realizacji ich celów biznesowych i statutowych.

Stała obsługa prawna firm i przedsiębiorców we Wrocławiu

Stała obsługa prawna dla przedsiębiorców - spółek, firm jednoosobowych oraz fundacji i stowarzyszeń - pozwala uniknąć wielu problemów prawnych i podatkowych. W ramach współpracy zapewniamy Klientom fachowe doradztwo przy konstruowaniu umów i rozliczeń z kontrahentami, a także analizę i opiniowanie przygotowywanych dokumentów z uwzględnieniem interesu przedsiębiorcy. Stała obsługa prawna firm, którą świadczy doświadczony adwokat we Wrocławiu, sprawia, że przedsiębiorcy będą mogli w każdym czasie skorzystać z porady prawnej związanej z bieżącym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, również za pomocą obsługi online.

Ponadto na bieżąco śledzimy zmiany w prawie, a podmioty, które decydują się na stałą obsługę firm, korzystają z bezpłatnych powiadomień o nadchodzących nowelizacjach aktów prawnych. Prawnik z naszej Kancelarii we Wrocławiu oferuje także pomoc przy wdrażaniu nowych regulacji prawnych w procedury funkcjonowania biznesu. Wszystkie te usługi oferowane są w wygodnej formie rozliczenia za pośrednictwem jednej faktury w miesiącu - według wyboru Klienta - ryczałtowo lub zgodnie z ustaloną stawką godzinową.

Zakres obsługi przedsiębiorców z Wrocławia

Oferujemy obsługę przedsiębiorców - spółek, firm - fundacji i stowarzyszeń obejmującą przede wszystkim:

 • przygotowywanie i opiniowanie dokumentów wewnętrznych (statutów, umów, regulaminów, uchwał oraz innych aktów konstytuujących funkcjonowanie podmiotów i ich organów),
 • reprezentację i prowadzenie spraw w ramach postępowań przed Krajowym Rejestrem Sądowym, w szczególności w zakresie rejestracji i zakładania fundacji, stowarzyszeń i spółek prawa handlowego oraz zgłaszania zaistniałych zmian danych istniejących podmiotów i ujawnienia ich w rejestrze przedsiębiorców,
 • udzielanie porad prawnych i opinii dla podmiotów gospodarczych, doradztwo prawne w zakresie wyboru optymalnych rozwiązań i planowania struktury transakcji z zapewnieniem odpowiednich zabezpieczeń (kary umowne, weksle, przewłaszczenie na zabezpieczenie, gwarancje bankowe).

Obsługa prawna dla firm zatrudniających cudzoziemców we Wrocławiu

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną dla przedsiębiorców zatrudniających cudzoziemców z krajów Unii Europejskiej oraz spoza UE. Wspieramy pracodawców w realizacji wszystkich procedur związanych z legalizacją pobytu i uzyskaniem dokumentów potrzebnych do podjęcia pracy przez obcokrajowców. Zajmujemy się także wsparciem w procedurze wdrażania cudzoziemców w zakładach pracy, prowadzimy szkolenia. Stała obsługa prawna, którą świadczy jeden z adwokatów, to także reprezentacja klientów przed sądami wszystkich instancji.

Usługi i pomoc prawna dla cudzoziemców obejmują:

 • legalizację pobytu cudzoziemców na terytorium RP (pomoc przy załatwieniu dokumentów dla otrzymania wiz oraz zaproszeń na terytorium RP);
 • pomoc prawną przy uzyskaniu pozwolenia na pracę na terytorium RP;
 • pomoc prawną oraz załatwienie wszelkich formalności przy składaniu wniosków o pobyt czasowy i osiedlenie się (karta czasowego oraz stałego pobytu) na terytorium RP;
 • reprezentację klientów w sprawach uzyskania zezwolenia na pobyt rezydenta, długoterminowego WE oraz uzyskania obywatelstwa polskiego;
 • sporządzenie odwołań od decyzji odmawiających cudzoziemcom prawa czasowego bądź stałego pobytu w Polsce;
 • reprezentację cudzoziemców przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym

Obsługa prawna cudzoziemcom świadczona jest w językach:

 • angielskim
 • hindi.

Pomagam również klientom indywidualnym - jako adwokat prowadzę:

Skontaktuj się z nami

Adwokat

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy prawnej zapraszam do kontaktu telefonicznego lub mailowego.
Slider
Skontaktuj się z nami
Jeżeli potrzebują Państwo pomocy prawnej zapraszam do kontaktu telefonicznego lub mailowego.
Slider