Blog

Jak uzyskać unieważnienie małżeństwa?

Ślub jest jednym z najważniejszych momentów w życiu. Niestety, nierzadko zdarza się, że decyzja o połączeniu swojego losu z losem drugiej osoby okazuje się pochopna. W Polsce z roku na rok spada liczba zawieranych małżeństw, a wzrasta odsetek rozwodów (według statystyk jedna trzecia formalnych związków zawieranych na terenie naszego kraju kończy się rozwodem). Czasami małżonkowie rozczarowani wspólnym życiem szukają sposobu na unieważnienie małżeństwa cywilnego lub kościelnego. Jakie powody unieważnienia małżeństwa cywilnego dopuszcza polskie prawo? Jak unieważnić małżeństwo zawarte przed ołtarzem? Sprawdź!

 

Unieważnienie małżeństwa cywilnego: podstawowe informacje

Unieważnienie małżeństwa cywilnego ma nieco inny skutek niż rozwód. Po wydaniu pomyślnego dla wnioskodawcy wyroku obie strony wracają do poprzednich nazwisk, ustają prawa i obowiązki względem siebie, rozwiązane są wszystkie kwestie majątkowe i ustępuje powinowactwo. Dzieci, które przyszły na świat przed decyzją sądu, uznawane są za urodzone w małżeństwie. Aby sąd przychylił się do wniosku, należy wykazać, że związek został zawarty pomimo występowania tak zwanych przeszkód małżeńskich wyszczególnionych w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Należą do nich: wiek niepozwalający legalnie wejść w związek małżeński, zdiagnozowana choroba psychiczna, bigamia, występowanie więzów krwi między małżonkami oraz występowanie stosunku przysposobienia. Związek może zostać uznany za nieważny również wtedy, kiedy został zawarty nieświadomie oraz pod wpływem mocnego nacisku. Powodem unieważnienia małżeństwa cywilnego może stać się również nieprawidłowość podczas udzielania ślubu przez pełnomocnika.

Wniosek o unieważnienie małżeństwa może złożyć do sądu każda ze stron. Po przekroczeniu trzech lat od daty widniejącej w akcie małżeństwa unieważnienie związku jest niemożliwe (w niektórych przypadkach ten okres wynosi jedynie pół roku). Dokument musi spełniać szereg wymogów formalnych. Jedną z jego najważniejszych części jest uzasadnienie swojego stanowiska.

 

Unieważnienie małżeństwa kościelnego w Polsce

Osoby pragnące unieważnić małżeństwo zawarte przed ołtarzem są w trudnej sytuacji. Według prawa kanonicznego związek małżeński jest nierozerwalny i nie może zostać rozwiązany. Jednak warto mieć świadomość, że Kościół dopuszcza unieważnienie małżeństwa w niektórych sytuacjach. Aby uzyskać orzeczenie o nieważności sakramentu, konieczne jest przeprowadzenie wnikliwego procesu. W toku postępowania wykazuje się, czy nie doszło do zaniedbania skutkującego nieważnością przysięgi. Przyczyną takiego stanu rzeczy może być:

  • złamanie formy kanonicznej, na przykład udzielenie sakramentu przez nieupoważnioną osobę albo brak odpowiedniej liczby świadków podczas ceremonii;
  • przeszkody zrywające, na przykład nieosiągnięcie odpowiedniego wieku, trwała impotencja uniemożliwiająca spłodzenie potomka, śluby czystości złożone wcześniej w zakonie, odmienne wyzwanie oraz więzy krwi między małżonkami;
  • niezdolność konsensualna, czyli choroby psychiczne uniemożliwiające podjęcie świadomej decyzji, narkomania, homoseksualizm;
  • wady zgody małżeńskiej (brak wiedzy niezbędnej do świadomego zawarcia związku małżeńskiego).

Osoba starająca się o unieważnienie małżeństwa kościelnego musi złożyć wniosek do sądu biskupiego. Postępowanie w takim przypadku jest złożone, żmudne i wnikliwe.

 

Unieważnienie małżeństwa – adwokat wsparciem w trudnej sytuacji

Unieważnienie małżeństwa zaraz po ślubie jest skomplikowane, ale możliwe. Aby cała procedura zakończyła się pomyślnym wyrokiem, należy starannie się do niej przygotować. Niecenionym wsparciem dla każdej osoby stojącej na życiowym zakręcie jest doświadczony prawnik specjalizujący się w prawie rodzinnym. Adwokat rodzinny, po wnikliwym zapoznaniu się z daną sprawą, przygotuje niezbędne dokumenty (w tym wniosek o unieważnienie małżeństwa), opracuje najkorzystniejszą dla klienta strategię, będzie reprezentował jego interesy w sądzie i pośredniczył w kontaktach z urzędem i byłym partnerem.

najnowsze wpisy
blog
Slider
blog
najnowsze wpisy
Slider
  • Default
  • Title
  • Date
  • Random