Ustalenie kontaktów z dzieckiem, które można uzyskać przed sądem we Wrocławiu z pomocą adwokata, obejmuje przede wszystkim ustalenie częstotliwości i miejsca spotkań rodzica z dzieckiem. Sąd decyduje, w jaki sposób będą przebiegały kontakty z drugim z rodziców - w jakie dni, w jakich godzinach i czy drugie z rodziców ma prawo zabierać dziecko lub dzieci do swojego miejsca zamieszkania z nocowaniem, czy też bez z uwzględnieniem wakacji i świątAdwokat z Wrocławia Agnieszka Duży pomaga klientom w sprawach rodzinnych, których celem jest ustalenie kontaktów z dzieckiem. Może to nastąpić na drodze umowy między rodzicami lub, w razie konfliktu, na drodze sądowej.

 

Prawo do kontaktów z dzieckiem - komu przysługuje?

Każdy rodzic na prawo do kontaktów z dzieckiem. Dotyczy to zarówno dzieci pochodzących ze związków małżeńskich, jak i pozamałżeńskich. Ponadto kontakty z dzieckiem powinny mieć miejsce niezależnie od tego, czy danemu rodzicowi przysługuje władza rodzicielska, czy jest jej pozbawiony.

Rodzic, który został pozbawiony władzy rodzicielskiej nad dzieckiem lub którego władza rodzicielska została ograniczona, nadal ma prawo do kontaktów z dzieckiem, chociażby przebywało w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub rodzinie zastępczej. Dopiero sądowy zakaz kontaktowania się rodzica z dzieckiem może całkowicie wyłączyć prawo do kontaktowania się z dzieckiem.

Jeśli chcą Państwo ustalić kontakty z dzieckiem na drodze sądowej we Wrocławiu, zapraszam do kontaktu. Wspieram klientów, których władza rodzicielska została ograniczona lub zawieszona, a także tych, którym były małżonek albo małżonka utrudniają kontakty z dzieckiem. Jako doświadczony prawnik z Wrocławia pomagam ubiegać się o przywrócenie władzy rodzicielskiej oraz o zmianę ustalenia kontaktów z dzieckiem czy miejsca pobytu dziecka.

 

Sądowe ustalenie kontaktów z dzieckiem przed sądami we Wrocławiu

Często na skutek burzliwego rozstania się rodziców ugodowe ustalenie kontaktów z dzieckiem jest niemożliwe. W takich sytuacjach pojawiają się problemy i utrudnianie kontaktów z dzieckiem przez matkę lub ojca. Jeżeli rodzice nie potrafią dojść do porozumienia w kwestii ustalenia kontaktów z dzieckiem, przez co naruszane są prawa rodzica do kontaktów z dzieckiem, jedynym rozwiązaniem jest sądowe ustalenie kontaktów z dzieckiem. Jako adwokat z Wrocławia reprezentuję klientów w takich postępowaniach i w ich imieniu wnoszę o ustalenie kontaktów z dzieckiem, konstruując odpowiedni wniosek oraz wnioski dowodowe. Ponadto pomagam przygotować się do postępowania przed sądem we Wrocławiu i przedstawiam możliwe rozwiązania.

W trakcie sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem Sąd przesłuchuje obydwoje rodziców, jak również korzysta z pomocy psychologów, prosząc o opinię Opiniodawczy Zespół Specjalistów Sądowych, którzy na podstawie przeprowadzonych badań pomagają dobrać model kontaktów najbardziej zgodny z dobrem dziecka.

Inicjując sprawę o sądowego ustalenie kontaktów z dzieckiem przed sądem we Wrocławiu, należy pamiętać o przygotowaniu propozycji realizacji kontaktów. Bardzo ważne jest wskazanie, w jaki sposób kontakty z dzieckiem powinny być realizowane w przyszłości, z uwzględnieniem kontaktów w tygodniu, w trakcie weekendów, świąt oraz wakacji. Przydatne jest również ustalenie miejsca kontaktów z dzieckiem, czy to w miejscu zamieszkania matki, czy też ojca. Pomagam klientom z Wrocławia wybrać optymalne rozwiązanie, dzięki któremu kontakty z dzieckiem będą realizowane z poszanowaniem praw dziecka i rodzica.

W sytuacji, w której kontakty z dzieckiem są utrudnianie, adwokat może poprosić sąd, aby wydał postanowienie umożliwiające realizację kontaktów z dzieckiem w czasie trwania sprawy o kontakty.

 

Uporczywe utrudnianie kontaktów z dzieckiem

Jeżeli mimo sądowego ustalenia kontaktów z dzieckiem i wydania wyroku sądowego kontakty z dzieckiem nie są realizowane z uwagi na postawę rodzica, który utrudnia wykonywanie kontaktów z dzieckiem, istnieje możliwość złożenia do sądu wniosku o zagrożenie rodzicowi nierespektującemu orzeczeń sądowych zapłatą grzywny za nierealizowanie kontaktów.

W przypadku braku poprawy i dalszych utrudnień w realizacji kontaktów z dzieckiem Sąd nałoży na rodzica karę grzywny za każdy niezrealizowany kontakt.

 

Sądowe uregulowanie kontaktów z dzieckiem - pomoc adwokata z Wrocławia

W trudnych sprawach związanych z ustaleniem kontaktów z dzieckiem najlepiej skorzystać z pomocy adwokata. Adwokat rodzinny pomoże w przygotowaniu opisu modelu kontaktów z dzieckiem oraz w przesłuchaniu biegłych specjalistów i świadków podczas rozprawy sądowej. Kancelaria Agnieszki Duży prowadzi sprawy rodzinne oraz sprawy spadkowe przed sądami wszystkich instancji we Wrocławiu i na terenie całej Polski. W imieniu klientów wnosimy o zachowek, podział majątku spadkowego, podział majątku po rozwodzie, rozwód czy separację. Zapraszamy do kontaktu klientów indywidualnych z Wrocławia, Milicza, Oleśnicy, Oławy, Strzelina, Środy Śląskiej, Trzebnicy czy Wołowa.

Skontaktuj się z nami

Adwokat

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy prawnej zapraszam do kontaktu telefonicznego lub mailowego.
Slider
Skontaktuj się z nami
Jeżeli potrzebują Państwo pomocy prawnej zapraszam do kontaktu telefonicznego lub mailowego.
Slider