Wydziedziczenie testamentowe polega na wyłączeniu z dziedziczenia konkretnych osób, które byłyby do niego uprawnione. W praktyce oznacza ono pozbawienie danej osoby uprawnienia do domagania się zachowku, które to prawo przysługuje osobom, które zostały pominięte w testamencie, ale nie wydziedziczone. Wydziedziczenie testamentowe warto skonsultować z doświadczonym prawnikiem, który dopełni wszelkich starań, by było ono skuteczne. Takie wsparcie zapewnia adwokat z Wrocławia Agnieszka Duży. W ramach współpracy nie tylko pomaga sporządzić wydziedziczenie testamentowe, ale ponadto:

 

Wydziedziczenie testamentowe - kiedy będzie skuteczne?

Osobami, które mogą ubiegać się o wypłatę zachowku, są zstępni zmarłego, małżonek oraz rodzice. Takie prawo nie będzie im jednak przysługiwało, jeżeli miało miejsce skuteczne wydziedziczenie testamentowe przez spadkodawcę takich osób lub jeżeli zostaną one uznane za niegodne dziedziczenia.

Wyłącznie w trzech wypadkach opisanych w kodeksie cywilnym spadkodawca może pozbawić zstępnych, małżonka lub rodziców zachowku przez wydziedziczenie testamentowe:

  1. Jeśli uprawniony do zachowku postępuje wobec spadkodawcy i wbrew jego woli niezgodnie z zasadami współżycia społecznego, zaś zachowanie to jest złośliwe i uporczywe.
  2. Jeśli uprawniony do zachowku popełnił przeciwko spadkodawcy lub najbliższej mu osobie przestępstwo umyślne przeciwko życiu, zdrowiu, wolności lub rażącej obrazy czci.
  3. Jeśli uprawniony do zachowku uporczywie i złośliwie nie dopełnia obowiązków rodzinnych względem spadkodawcy.

 

Kiedy może nastąpić wydziedziczenie testamentowe?

Wydziedziczenie testamentowe jest możliwe, jeżeli uprawniony do zachowku:

  • wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego;
  • dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci;
  • uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych.

Spadkodawca powinien wyjaśnić, dlaczego właśnie tę osobę wydziedzicza, a powody wydziedziczenia winny mieć charakter stały. W sytuacji, w której spadkodawca przebaczy osobie uprawnionej do zachowku, wydziedziczenie testamentowe nie będzie skuteczne.

Po śmierci spadkodawcy podane przez niego przyczyny wydziedziczenia są indywidualnie badane przez Sąd orzekający i muszą mieć charakter wyjątkowy, aby zostały uznane za ważne i skutkowały wydziedziczeniem. Dlatego też bardzo ważne, by przyczyny wydziedziczenia i sposób ich zapisu ocenił prawnik, aby po śmierci mimo dokonanego wydziedziczenia Sąd badający sprawę nie doszedł do przekonania, że ze względu na nieprawidłową formę zapisu nie jest ono skuteczne.

 

Kancelaria Adwokacka Agnieszka Duży - fachowa pomoc w sprawach z zakresu prawa spadkowego i rodzinnego

Prawo spadkowe to nie jedyna specjalizacja Kancelarii Agnieszki Duży z Wrocławia. Zespół prowadzi również sprawy z zakresu prawa rodzinnego:

Zapraszam do kontaktu.

Skontaktuj się z nami
Jeżeli potrzebują Państwo pomocy prawnej zapraszam do kontaktu telefonicznego lub mailowego.
Slider
Skontaktuj się z nami

Adwokat

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy prawnej zapraszam do kontaktu telefonicznego lub mailowego.
Slider